6 kk koulutukset työttömyysetuudella

Kuuden kuukauden koulutukset lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella

Lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella on syksyllä 2019 tarjolla myös kuuden kuukauden perusopintokokonaisuuksia sisustussuunnittelusta, eläinten kouluttamisesta ja digitaiteesta.

Aikataulu

26.8.2019-25.2.2020

Haku koulutuksiin alkaa 1.3.2019 opiston nettisivujen sivujen kautta.

Koulutus toteutetaan lukuvuoden mittaisen koulutuksen kanssa samassa ryhmässä. Kuuden kuukauden koulutuksissa opiskellaan kolme ensimmäistä jaksoa, jotka ovat alan perusopintoja. Mahdollisuuksien mukaan opintoja voi jatkaa vielä viimeisen syventävän jakson ajan. Koulutusten opetussuunnitelmaa ja jaksojen sisältöä pääset tarkastelemaan koulutusten omilta sivuilta, jossa näkyy koko lukuvuoden opetussuunnitelma.

Sisustussuunnittelulinja

Eläintenkouluttajalinja

Digitaidelinja

KUSTANNUKSET

Opiskeluajan kustannukset määräytyvät ruokailujen ja asumisen mukaan

Opetus, johon kuuluu lounas 2070€/6kk
Maksu sisältää opetuksen lisäksi lounaan opiston ruokalassa (ma-pe)

Opetus ja täysihoito 2760€/6kk
Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoituksen opiston asuntolassa, aamupalan ja lounaan (ma-pe) sekä päivällisen (ma-to). Asuntolassa tulee noudattaa erikseen määriteltyjä asuntolasääntöjä.

Opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä peritään 85€ ilmoittautumis-maksu. Maksu vähennetään myöhemmin opiskelukustannuksista, muussa tapauksessa maksua ei palauteta.koulutuksen tavoitteet

Koulutukset on suunniteltu tukemaan työllistymistä tai yrittäjyyttä. Linjoilla huomioidaan opiskelijan omat tavoitteet ja tehdään henkilökohtaiset opiskelu- ja jatkosuunnitelmat. Opintojen aikana tutustutaan alan yrittäjyyteen ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua harjoitusyritystoimintaan. Koulutuksissa tärkeänä pidetään myös verkostoitumista muihin alan toimijoihin ja yrityksiin. Ala kohtaisia mm. työllistämistä tai yrittäjyyttä edistäviä tarkempia tietoja voit kysyä vastuuopettajilta.

Digitaide Olli Punto olli.punto@psko.fi 040 146 0216
Sisustus Anni Savolainen anni.savolainen@psko.fi 040 146 0217
Eläintenkoulutus Minna Sirviö minna.sirvio@psko.fi 040 146 0218

Opetussuunnitelma -Sisustussuunnittelulinja 6kk työttömyysetuudella

Opinnoista tulee ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. Lisätietoa lyhytkestoisista opinnoista työttömyysetuudella.

Haen opiskelemaan 6kk työttömyysetuudella


DIGIlinjanMainos

Ajankohtaista

Uutuus! Kansanopistolinjat myös kuuden kuukauden mittaisina työttömyysetuudella. Kehitä osaamistasi ja hyödynnä työttömyys aika opiskelemalla.

Hae jatkuvassa haussa:

Lukuvuoden ja kuuden kuukauden mittaisten linjojen haku käynnissä

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisääPohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja