Pohjois-Savon Opisto 125-vuotta

Pohjois-Savon opisto perustettiin 125 vuotta sitten, vuonna 1895

Kansanopistoaatteen nousun myötä myös Pohjois-Savossa herättiin ajatukseen perustaa oma kansanopisto, joka antaisi maaseudun nuorille mahdollisuuden hankkia sivistystä. Kansanopistoasiaa ajamaan perustettiin vuonna 1894 Pohjos-Savon kansanopistoseura ry. Rahankeräysten ja lahjoitusten avulla Pohjois-Savon opisto aloitti toimintansa 1895 ensin Maaningalla. Vuonna 1900 opisto siirtyi uusiin tiloihin Kuopion Hiltulanlahteen. Tällä samalla paikalla - Koivumäellä - opisto on tänäkin päivänä. Vanhoista rakennuksista jäljellä on kuitenkin enää pitkä riviaitta.

Opiston alkuvuosina kansanopisto opetus keskittyi käytännön taitojen kehittämiseen. Käsityöt, kotitalous ja karjanhoito olivat keskeisiä opiskelualoja. Niiden lisäksi opiskeltiin toki yleissivistäviä aineita, kirjoitusta, laskentoa, historiaa, maantietoa ja luonnontietoa.

Vuosikymmenten saatossa opiston tehtävänkuva on muuttunut. Yleissivistävien aineiden koulutus on jäänyt vähemmälle. Muiden kansanopistojen tapaan Pohjois-Savon opistossa voi edelleen opiskella vuoden mittaisilla linjoilla erilaisia tietoja ja taitoja. Vapaan sivistystyön lisäksi Pohjos-Savon opistossa voi opiskella kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi. Lisäksi voi hankkia tai täydentää peruskoulutaitoja ja saada peruskoulun päättötodistuksen.

Pohjois-Savon opistossa on 125 vuoden aikana opiskellut tuhansia nuoria ja aikuisia. Opistovuosista on kerrottu lukemattomia tarinoita. Opiskelu Pohjois-Savon opistossa on ollut avaamassa väyliä moniin erilaisiin tehtäviin tai tuleviin opintoihin.



Copy of Koulutuksiin haku päällä! Varaa nopeasti paikkasi...


AjankohtaistA

Opintotoimisto on suljettuna viikolla 42.

Tervetuloa uudet ja vanhat opiskelijat!

Pohjois-Savon opisto aloittaa toimintansa ja avaa ovensa 3.8.2020. Toimimme koronapandemiatilanteen vaatimalla tavalla ja hallituksen ohjeistuksen mukaan myös syksyllä 2020.

UUSI KOULUTUS!

OHJATUSTI OMA POLKU TYÖELÄMÄÄN, 16 OV

Tule mukaan neljän kuukauden pituiseen koulutukseen, jossa lähdetään liikkeelle Sinun tilanteestasi ja tavoitteistasi. Koulutuksen aikana mm. päivitetään työelämätietoutta sekä työnhaku- ja digitaitoja, tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin ja rakennetaan yhdessä Sinun polkuasi eteenpäin. Tarkemmat tiedot koulutuksesta

Koulutus on kokopäivätoimista ja maksutonta. Varmista tarvittaessa, voitko opiskella työttömyysetuudella ks. lisää. Opinnoista tulee ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. 

Koulutus oikeuttaa opintotukeen, jos hakijan henkilökohtaisten opintotuen edellytykset täyttyvät. Hakijan on varmistettava asia Kelalta.

Hakulomake

Koulutus alkaa maanantaina 28.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.

Lisätietoja: mari.timonen@psko.fi, 040 1460209
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja