Pohjois-Savon Opisto 125-vuotta

Pohjois-Savon opisto perustettiin 125 vuotta sitten, vuonna 1895

Kansanopistoaatteen nousun myötä myös Pohjois-Savossa herättiin ajatukseen perustaa oma kansanopisto, joka antaisi maaseudun nuorille mahdollisuuden hankkia sivistystä. Kansanopistoasiaa ajamaan perustettiin vuonna 1894 Pohjos-Savon kansanopistoseura ry. Rahankeräysten ja lahjoitusten avulla Pohjois-Savon opisto aloitti toimintansa 1895 ensin Maaningalla. Vuonna 1900 opisto siirtyi uusiin tiloihin Kuopion Hiltulanlahteen. Tällä samalla paikalla - Koivumäellä - opisto on tänäkin päivänä. Vanhoista rakennuksista jäljellä on kuitenkin enää pitkä riviaitta.

Opiston alkuvuosina kansanopisto opetus keskittyi käytännön taitojen kehittämiseen. Käsityöt, kotitalous ja karjanhoito olivat keskeisiä opiskelualoja. Niiden lisäksi opiskeltiin toki yleissivistäviä aineita, kirjoitusta, laskentoa, historiaa, maantietoa ja luonnontietoa.

Vuosikymmenten saatossa opiston tehtävänkuva on muuttunut. Yleissivistävien aineiden koulutus on jäänyt vähemmälle. Muiden kansanopistojen tapaan Pohjois-Savon opistossa voi edelleen opiskella vuoden mittaisilla linjoilla erilaisia tietoja ja taitoja. Vapaan sivistystyön lisäksi Pohjos-Savon opistossa voi opiskella kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi. Lisäksi voi hankkia tai täydentää peruskoulutaitoja ja saada peruskoulun päättötodistuksen.

Pohjois-Savon opistossa on 125 vuoden aikana opiskellut tuhansia nuoria ja aikuisia. Opistovuosista on kerrottu lukemattomia tarinoita. Opiskelu Pohjois-Savon opistossa on ollut avaamassa väyliä moniin erilaisiin tehtäviin tai tuleviin opintoihin.Copy of Koulutuksiin haku päällä! Varaa nopeasti paikkasi...


AjankohtaistA

UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJA

Haemme opettajaa aikuisten perusopetukseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021

Tulet olemaan osa innostunutta maahanmuuttajaopetuksen tiimiämme ja opetat matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden lisäksi joustavasti oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan myös muita perusopetuksen oppiaineita aikuisten perusopetuksessa opiskeleville maahanmuuttajille. Olet osana tiimiä vastuussa aikuisten perusopetuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Opetusta voi olla myös ammatillisessa koulutuksessa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osassa.

Edellytämme sinulta opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 ja 1150/2017 mukaisesti. Katsomme eduksi monipuolisen opetus- ja ohjauskokemuksen, kokemuksen S2–opetuksesta ja/tai erityisopetuksesta sekä hyvät verkkopedagogiset taidot.

Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan työehtosopimuksen mukaista kokonaistyöaikaa. Tehtävä on määräaikainen.

Pohjois-Savon Opisto on sitoutumaton kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja vapaan sivistystyön koulutuksia. Opistollamme toimii myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus.

Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse jaana.kuukasjarvi@psko.fi


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja