LOISTE V

Tiivistelmä: Ammatilisen koulutuksen laadunhallinnan ja laadun arvioinnin ja kehittämisen verkostoyhteistyöhanke.

Toiminta-aika: 13.12.2017 - 31.12.2018
Toiminta-alue: Itä-Suomi
Rahoituslähde: Vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen, valtionavustukset
Rahoittajat ja kustannusarvio: Opetushallitus, Pohjois-Savon opisto

Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle 79 500€ avustuksen. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 106 000€. Hankkeen käyttösuunnitelmassa on esitetty hankkeen mahdolliset tulot, omarahoitus ja muu rahoitus. Valtionosuusprosentti on 75%.
Kokonaisbudjetti 106 000€, josta OPH:n osuus 79 500€

Hankkeessa mukana: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria (koordinoija), Savon koulutuskuntayhtymä (Savon ammattiopisto), Itä-Suomen koulutuskuntayhtymä (Savonlinnan ammattiopisto), Ylä-Savon ammattiopisto, Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä Seurakuntaopisto, kulttuurialan ammattiopisto Ingmanedu sekä Pohjois-Savon opisto

Kohderyhmä: Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten virkamiesjohto, luottamushenkilöt, koko opetus- ja tukihenkilöstö, opiskelijat, työelämä, omistajat, viranomaiset, järjestöt

Tavoitteet ja työsuunnitelma (Pohjois-Savon opisto)

  • Valtakunnallisten palautejärjestelmien käyttöönotto ja sisällyttäminen osaksi Pohjois-Savon opiston laadunhallintajärjestelmä
  • Prosessien laadunhallinnan päivittäminen vastaamaan uuden lainsäädännön vaatimuksia

Hankkeen vastuuhenkilö/Pohjois-Savon opisto: Eevi Kurtti, rehtori, eevi.kurtti@psko.fi, puh 040 146 0201


AjankohtaistA


Toimimme koronapandemiatilanteen vaatimalla tavalla ja hallituksen ohjeistuksen mukaan, tiedotamme mahdollisista toimintaan liittyvistä muutoksista.


UUSI KOULUTUS!

OHJATUSTI OMA POLKU TYÖELÄMÄÄN, 16 OV

Tule mukaan neljän kuukauden pituiseen koulutukseen, jossa lähdetään liikkeelle Sinun tilanteestasi ja tavoitteistasi. Koulutuksen aikana mm. päivitetään työelämätietoutta sekä työnhaku- ja digitaitoja, tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin ja rakennetaan yhdessä Sinun polkuasi eteenpäin. Tarkemmat tiedot koulutuksesta

Koulutus on kokopäivätoimista ja maksutonta. Varmista tarvittaessa, voitko opiskella työttömyysetuudella ks. lisää. Opinnoista tulee ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. 

Koulutus oikeuttaa opintotukeen, jos hakijan henkilökohtaisten opintotuen edellytykset täyttyvät. Hakijan on varmistettava asia Kelalta.

Hakulomake

Koulutus alkaa maanantaina 04.01.2021 ja päättyy 30.04.2021. Koulutus järjestetään Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.

Lisätietoja: mari.timonen@psko.fi, 040 1460209
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 25.1.2021 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.

Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen