KUVAKO

Turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten henkilökunnan välinen vuorovaikutus helpottuu yhteisen kielen puuttuessa kuvakommunikaation avulla

TAVOITTEET

Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma tilanteissa, joissa turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.

TOIMENPITEET

Menetelmän kehittämisessä tutkitaan,sovelletaan ja kehitetään kuvakommunikaatioon perustuvia menetelmiä, jotka ovat käytössä puhevammaisten kommunikaatiossa.

Hanke yhdistää eri viranomaistahojen, kolmannen sektorin, turvapaikanhakijoiden, tutkijoiden ja kehittäjien osaamisen moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kautta.

Hankkeessa keskitytään vastaanottojärjestelmien alkuvaiheen prosessien kannalta olennaisiin kommunikaatiotilanteisiin.

Xamk kehittää mobiilisovellusta ja siihen liittyvän graafisen materiaalin (sis. kuvakommunikaatiossa käytettävän kuvituksen, käyttöliittymäsuunnittelun ja ohjelmoinnin).

TULOKSET

Yhtenäinen kommunikaation väline tukee vastaanottokeskuspalveluiden kustannustehokkuutta,parantaa kielellisen saatavuuden ja ihmisoikeuksiin pohjautuvan itseilmaisun tukemista arjen tilanteissa joissa yhteistä kieltä ei ole

Menetelmää voidaan käyttää tulkkauksen tukena.

Hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat turvapaikan hakijat ja vastaanottokeskukset.

Toteuttajat: Humak, XAMK, PSKO ja Kehitysvammaliitto

Pohjos-Savon opistossa hankkeesta vastaa Sisko Räsänen, 040 1460213  sisko.rasanen@psko.fi

Hanke saa tukea EU:lta.

 


AjankohtaistA

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Vuoden ja 6kk:n linjojen haku alkanut 1.3.2020!


HUOM! Tukiviittomailtapäivät siirtyvät myöhempään ajankohtaan.

Tervetuloa opiskelemaan tukiviittomia Pohjois-Savon opistolle!

Tukiviittomailtapäivät keväällä:

• ke 18.3. klo 12.15-15.30
• ke 25.3. klo 12.15-15.30 

Tarjoamme tukiviittomailtapäiviä perinteisen kesäkurssin sijaan työpaikkaohjaajille, jotka haluavat tulla harjoittelemaan tai kohentamaan tukiviittomistaitojaan.
Ilmoittautumiset jokaiseen iltapäivään erikseen! Ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään viikkoa ennen opetusajankohtia s-postiosoitteeseen: terhi.rasanen@psko.fi.


Hae jatkuvassa haussa:

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisää


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja