Arvot, toiminta-ajatus ja visio

Pohjois- Savon opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka koulutustehtävä on:

”Pohjois-Savon opiston koulutus perustuu grundtvigilaiseen ja humanistiseen arvopohjaan. Opisto järjestää hyvinvoinnin, monikulttuurisuuden sekä opiskelutaitojen ja elämänhallinnan koulutusta. Opetus painottuu taito- ja taideaineiden sekä viittomakielen ja puhetta tukevien kommunikaatiomenetelmien koulutukseen.

(OKM/18/532/2013).”

Lisäksi Pohjois-Savon opisto antaa ammatillista koulutusta, joka johtaa Viittomakielen ohjaajan perustutkintoon sekä aikuisten perusopetusta.

Piiri2

 

ARVOT

Pohjois-Savon opiston toiminta pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen. Pohjois-Savon opiston henkilöstö pyrkii toiminnassaan tukemaan myönteistä ja kunnioittavaa kasvamisen ilmapiiriä sekä tukemaan jokaista opiskelijaa persoonalliseen kasvuun.

Keskeiset arvomme ovat avoimuus, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus.

TOIMINTA-AJATUS

Pohjois-Savon opiston perustehtävä vetovoimaisen ja laadukkaan koulutuksen järjestäminen sivistyksen ja valistuksen hengessä, turvallisessa ympäristössä opiskelijoista välittäen ja yhteen hiileen puhaltaen.

Visio

Pohjois-Savon opiston tavoitetila vuodelle 2022 on olla verkostoitunut ja uutta luova oppimisen ja kasvun opisto, joka toimii Kuopion Koivumäellä.
DIGIlinjanMainos

Ajankohtaista

Uutuus! Kansanopistolinjat myös kuuden kuukauden mittaisina työttömyysetuudella. Kehitä osaamistasi ja hyödynnä työttömyys aika opiskelemalla.

Hae jatkuvassa haussa:

Lukuvuoden ja kuuden kuukauden mittaisten linjojen haku käynnissä

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisääPohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja