Arvot, toiminta-ajatus ja visio

Pohjois- Savon opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka koulutustehtävä on:

”Pohjois-Savon opiston koulutus perustuu grundtvigilaiseen ja humanistiseen arvopohjaan. Opisto järjestää hyvinvoinnin, monikulttuurisuuden sekä opiskelutaitojen ja elämänhallinnan koulutusta. Opetus painottuu taito- ja taideaineiden sekä viittomakielen ja puhetta tukevien kommunikaatiomenetelmien koulutukseen.

(OKM/18/532/2013).”

Lisäksi Pohjois-Savon opisto antaa ammatillista koulutusta, joka johtaa Viittomakielen ohjaajan perustutkintoon sekä aikuisten perusopetusta.

Piiri2

 

ARVOT

Pohjois-Savon opiston toiminta pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen. Pohjois-Savon opiston henkilöstö pyrkii toiminnassaan tukemaan myönteistä ja kunnioittavaa kasvamisen ilmapiiriä sekä tukemaan jokaista opiskelijaa persoonalliseen kasvuun.

Keskeiset arvomme ovat avoimuus, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus.

TOIMINTA-AJATUS

Pohjois-Savon opiston perustehtävä vetovoimaisen ja laadukkaan koulutuksen järjestäminen sivistyksen ja valistuksen hengessä, turvallisessa ympäristössä opiskelijoista välittäen ja yhteen hiileen puhaltaen.

Visio

Pohjois-Savon opiston tavoitetila vuodelle 2022 on olla verkostoitunut ja uutta luova oppimisen ja kasvun opisto, joka toimii Kuopion Koivumäellä.
Opintotoimisto on suljettuna 2.7.-28.7.2019 välisen ajan.

Ajankohtaista

Hae jatkuvassa haussa - aloita opiskelu jo tänä keväänä!
Lukuvuoden mittaisten linjojen haku käynnissä opiston nettisivuilla

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisääPohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja