Vuoden linjat, info

Kenelle?

Opinnot sopivat erityisesti alan jatko-opintoihin tähtäävälle, välivuotta pitävälle, alan työtehtäviin tähtäävälle, harrastajille, alan yrittäjille tai yrittäjyyttä suunnitteleville ja alalla työskenteleville täydennyskoulutuksena.

Kansanopiston vuoden mittaisilta linjoilta saat yhteishakuun itsellesi kuusi (6) lisäpistettä. Jos tulet linjalle suoraan esim. peruskoulusta, et myöskään menetä niitä kahdeksaa (8) valintapistettä, jotka on tarkoitettu ilman tutkintopaikkaa oleville nuorille.

Opiskelukustannukset

Opiskeluajan kustannukset määräytyvät ruokailujen ja asumisen mukaan. 

Opetus, johon kuuluu lounas 2975€. Maksu sisältää opetuksen lisäksi lounaan opiston ruokalassa (ma-pe)

Opetus ja täysihoito 4025€. Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoituksen opiston asuntolassa, aamupalan ja lounaan (ma-pe) sekä päivällisen (ma-to). Asuntolassa tulee noudattaa erikseen määriteltyjä asuntolasääntöjä.

Opintomaksut laskutetaan kerran kuussa

Opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä peritään 85€ ilmoittautumismaksu. Maksu vähennetään myöhemmin opiskelukustannuksistasi, muussa tapauksessa maksua ei palauteta.

Joillakin linjoilla mahdollisuus myös monimuoto-opiskeluun, asiasta on sovittava koulutuslinjan opettajan kanssa.

Opintojen rahoitusmahdollisuuksia

-      Opintotuki, johon kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Lisätietoja opintotuesta löydät Kelan sivuilta.

- TE- toimiston työttömyysetuudella opiskelu www.te-palvelut.fi

-      Koulutusrahaston aikuisopintotuki www.koulutusrahasto.fi

-      Opintoseteliavustus, jota haetaan suoraan opistolta opintojen alussa. Opintoseteliä voi hakea henkilö, joka voi osoittaa olevansa TE-toimistossa työttömänä työnhakijana, tai jolla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta, tai joka on maahanmuuttajataustainen, tai jolla on todettu olevan oppimisvaikeuksia, sekä peruskoulunsa päättäneet, vaille jatko-opiskelupaikkaa jääneet nuoret.

Lisätietoja: Opintojen rahoitusmahdollisuuksia

Muut ehdot

Linjoille voidaan ottaa rajattu määrä monimuoto-opiskelijoita jos linjoille jää vapaita opiskelupaikkoja.

Kunkin linjan aloituspaikkojen minimi on 15 opiskelijaa. Opisto voi peruuttaa linjan käynnistämisen 2 viikkoa ennen linjan aloituspäivää, jos opiskelijamäärä jää alle minimin. Opiskelijamäärätilanteesta tiedotetaan tällä sivulla. Jos opiskelija ei ota opiskelupaikkaa vastaan, tulee hänen ilmoittaa mahdollisimman pian asiasta opisto@psko.fi

Huom! Sivulla olevat tiedot ovat ennakkotietoja. Muutokset ovat mahdollisia.AjankohtaistA


Toimimme koronapandemiatilanteen vaatimalla tavalla ja hallituksen ohjeistuksen mukaan, tiedotamme mahdollisista toimintaan liittyvistä muutoksista.


UUSI KOULUTUS!

OHJATUSTI OMA POLKU TYÖELÄMÄÄN, 16 OV

Tule mukaan neljän kuukauden pituiseen koulutukseen, jossa lähdetään liikkeelle Sinun tilanteestasi ja tavoitteistasi. Koulutuksen aikana mm. päivitetään työelämätietoutta sekä työnhaku- ja digitaitoja, tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin ja rakennetaan yhdessä Sinun polkuasi eteenpäin. Tarkemmat tiedot koulutuksesta

Koulutus on kokopäivätoimista ja maksutonta. Varmista tarvittaessa, voitko opiskella työttömyysetuudella ks. lisää. Opinnoista tulee ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. 

Koulutus oikeuttaa opintotukeen, jos hakijan henkilökohtaisten opintotuen edellytykset täyttyvät. Hakijan on varmistettava asia Kelalta.

Hakulomake

Koulutus alkaa maanantaina 04.01.2021 ja päättyy 30.04.2021. Koulutus järjestetään Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.

Lisätietoja: mari.timonen@psko.fi, 040 1460209
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 25.1.2021 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.

Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen