Sisustussuunnittelulinja

Sisustussuunnittelulinja 35 ov

Nyt sinulla on hieno mahdollisuus osallistua lukuvuoden mittaiseen sisustussuunnittelun koulutukseen. Tehokkaan lukuvuoden aikana pääset sisälle suunnittelun saloihin, tekemään käytännön suunnittelutyötä asiakkaille, verkostoitumaan alan ihmisiin ja yrityksiin, sekä harjoittelemaan yrittäjyyttä. Alan ammattilaisten ohjauksessa perehdytään alan työpaikkoihin, työnhaun välineisiin ja tehdään osaamisestasi näkyvää.

Milloin

24.8.2020-21.5.2021

Haku lukuvuodelle 2020-2021 on päättynyt, mutta halutessasi voit kysyä vapaita paikkoja pienempiin kokonaisuuksiin tai yksittäisiin jaksoihin linjan vastaavalta opettajalta.

23.8.2021-20.5.2022

Haku lukuvuodelle 2021-2022 alkaa 1.3.2021 opiston nettisivujen sivujen kautta.

Pääsyvaatimuksena peruskoulun suorittaminen, opiskelijat valitaan hakemusjärjestyksessä valintahaastattelun perusteella.

Opintoihin kuuluu syys-, joulu- ja hiihtoloma, joten opiskeluviikkoja on yhteensä 35. Opetustunteja viikossa on noin 25 tuntia ja koko lukuvuonna 875 tuntia.

sisustussuunnittelulinja

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksullista, mutta siihen voi hakea useita erilaisia koulutustukia, koska opiskelu on täyspäiväistä. Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista

Opiskeluajan kustannukset määräytyvät ruokailujen ja asumisen mukaan

Opetus, johon kuuluu lounas 2975€/lukuvuosi
Maksu sisältää opetuksen lisäksi lounaan opiston ruokalassa (ma-pe)

Opetus ja täysihoito 4025€/lukuvuosi
Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoituksen opiston asuntolassa, aamupalan ja lounaan (ma-pe) sekä päivällisen (ma-to).

Opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä peritään 85€ ilmoittautumis-maksu. Maksu vähennetään myöhemmin opiskelukustannuksista, muussa tapauksessa maksua ei palauteta.

Maksut laskutetaan kuukausittain.
Joillakin linjoilla mahdollisuus myös monimuoto-opiskeluun, asiasta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Kenelle

Opintokokonaisuus on suunniteltu sisustussuunnittelusta ja sisustus- suunnittelijan ammatista kiinnostuneille. Koulutukseen ei vaadita mitään alan pohjakoulutusta.

Opinnot sopivat erityisesti
•Alan jatko-opintoihin tähtäävälle
•Välivuotta pitävälle
•Alan työtehtäviin tähtäävälle
•Sisustusharrastajille
•Alan yrittäjille tai yrittäjyyttä suunnitteleville
•Alalla työskenteleville täydennyskoulutuksena

Pienempien opiskelijaryhmien ansiosta pystymme muokkaamaan koulutuksen sisältöä ryhmän toiveiden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan. Opiskelijoilla voi olla hyvinkin erilaisia tavoitteita ja päämääriä opintojen suhteen.

 MG 1196

Sisältö

Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavat perustiedot ja -taidot alan suunnittelutyössä toimimiseen, unohtamatta alan muita työmahdollisuuksia. Koulutuksen teoriaosuuteen kuuluu suunnittelun perusteet, kodin- ja julkisten tilojen suunnittelu ja valaistussuunnittelu.

Koulutus on suunniteltu mahdollisimman käytännönläheiseksi, joten oppimista tapahtuu paljon erilaisten projektitöiden kautta, joita tehdään oikeille asiakkaille. Käytännönläheisyyttä tukee myös lukuisat yritysesittelyt ja -vierailut. Rakentamisprojektiin tutustumme rakennustyömaavierailuiden kautta.

Nykyaikaiset työskentelymenetelmät tulevat tutuiksi, hyödynnämme mm. mallinnusohjelmia, sosiaalista mediaa ja valokuvausta. Suunnitelmakoosteiden kasaamisen käytämme PowerPoint -esitysohjelmaa, mallintamiseen SketchUp-ohjelmaa ja omien kuvien muokkaamiseen kuvankäsittelyohjelmia. Hyödynnämme suunnittelussa myös erilaisia netistä löytyviä suunnitteluohjelmia esimerkiksi julkaisujen taittamiseen, sekä keittiö- ja värisuunnitteluun.

Yrittäjyys ja alalle työllistyminen ovat hyvin tärkeä osa opintoja. Yrittäjyyttä voi harjoitella mm. perustamalla oman harjoitusyrityksen, jonka kautta opiskelijat saavat mahdollisuuden työskennellä opintojen ajan. Alan työpaikat ja mahdollisuudet tulevat tutuiksi mm. yritysvierailuiden ja alan yrittäjien kautta. Koulutuksessa korostetaan opiskelijan omien vahvuuksien löytämistä ja osaamisen näkyväksi tekemistä. Alan ammattilaisten ja ryhmän tuella hiotaan paketti kuntoon, huomioiden opiskelijan omat tavoitteet ja lähtökohdat.

Lukuvuosi rakentuu neljästä jaksosta, joissa perehdytään tarkemmin johonkin sisustussuunnittelun osa-alueeseen. Jokaisessa jaksossa eri alojen ammattilaiset pitävät intensiivikursseja omasta osaamisalastaan. Intensiivikurssien aihe-alueita ovat mm. valaistus, SketchUp, sisustustekstiilien suunnittelu ja sosiaalinen media.

Opettajat lv.19-20

Olli Punto, Kuvataide, valokuvaus, kuvankäsittely

Tero Honkanen, SketchUp

Tiina Mielonen, Suunnittelutoimisto Hiili & Timantti, Valaistussuunnittelu, Stailaus ja yrittäjyys

Raija Komulainen, Tekstiilisuunnittelu

Emilia Åman, Sisustussuunnittelu Emilia Karenina, Yrittäjyys ja alan työskentelymahdollisuudet

Anni Savolainen, linjan vastaava opettajaApple-1838981 1920

opinnot

JAKSO 1 Sisustussuunnittelun perusteet

 • Peruskäsitteistö ja työskentelyvälineet
 • Sisustussuunnittelijan ammatti ja työskentely-ympäristö
 • Piirtämisen alkeet ja perspektiivipiirtäminen
 • Väriopin ja valaistuksen perusteet
 • Tilasuunnittelun ja arkkitehtuurin perusteet
 • Rakennuspiirustukset ja talon rakennusprojektin vaiheet
 • Sisustuksen historia

JAKSO 2 Kodin sisustussuunnittelu

 • Peruskäsitteistö ja työkalut 2
 • Materiaalioppi ja pintamateriaalisuunnittelu
 • Kiintokalustesuunnittelu
 • Ergonomia ja akustiikka
 • Irtokaluste- ja sisustustekstiilisuunnittelu
 • Bloggaus ja sosiaalisen media
 • Projektityöskentely

JAKSO 3 Julkitilan sisustussuunnittelu ja sisustusala ammattina

 • Peruskäsitteistö ja työkalut 3
 • Julkitilan sisustussuunnittelu
 • Visuaalinen markkinointi ja palvelumuotoilu
 • Stailaus ja somistaminen
 • Julkisen tilan projektityö
 • Sisustusala ammattina ja yrittäjyys 1
 • Valaistusuunnittelu 1

JAKSO 4 Valaistussuunnittelu ja työelämä

 • Peruskäsitteistö ja työkalut 4
 • Valaistussuunnittelu 2
 • Portfolio
 • Näytetyö                                                                       
 • Työhön tutustuminen
 • Sisustusala ammattina ja yrittäjyys 2
Opetussuunnitelma Sisustussuunnittelulinja 2020-2021

Opiskelijatarinoita

Sanni Hintzell -Buustia jatko-opintoihin sisustusuunnittelulinjalta 

Sanni suosittelee lämpimästi linjaa kaikille sisustusalasta kiinnostuneille ja etenkin ammattikorkeaopintoihin tähtääville. ”Sain omasta vuodestani irti enemmän kuin olisin koskaan voinut kuvitella ja sillä on ollut iso vaikutus omaan opiskelupolkuun.”Lue lisää

Sannih 3b

Lehtijuttuja:

Kodikkaasti kahvilla

Digitaidetta, sisustussuunnittelua
ja eläintenkoulutusta

Vanha talo nykyaikaan

Stailaus teki varastotilasta kodikkaan toimiston

Uusi sisustusuunnittelun koulutus alkoi Kuopiossa


Lisätietoa koulutuksesta:

Opettaja: Anni Savolainen
anni.savolainen@psko.fi

040 146 0217
040 146 0200 opintotoimisto
AjankohtaistA

Opintotoimisto on suljettuna viikolla 42.

Tervetuloa uudet ja vanhat opiskelijat!

Pohjois-Savon opisto aloittaa toimintansa ja avaa ovensa 3.8.2020. Toimimme koronapandemiatilanteen vaatimalla tavalla ja hallituksen ohjeistuksen mukaan myös syksyllä 2020.

UUSI KOULUTUS!

OHJATUSTI OMA POLKU TYÖELÄMÄÄN, 16 OV

Tule mukaan neljän kuukauden pituiseen koulutukseen, jossa lähdetään liikkeelle Sinun tilanteestasi ja tavoitteistasi. Koulutuksen aikana mm. päivitetään työelämätietoutta sekä työnhaku- ja digitaitoja, tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin ja rakennetaan yhdessä Sinun polkuasi eteenpäin. Tarkemmat tiedot koulutuksesta

Koulutus on kokopäivätoimista ja maksutonta. Varmista tarvittaessa, voitko opiskella työttömyysetuudella ks. lisää. Opinnoista tulee ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. 

Koulutus oikeuttaa opintotukeen, jos hakijan henkilökohtaisten opintotuen edellytykset täyttyvät. Hakijan on varmistettava asia Kelalta.

Hakulomake

Koulutus alkaa maanantaina 28.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.

Lisätietoja: mari.timonen@psko.fi, 040 1460209
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja