Eläintenkouluttajalinja

Haku seuraavaan koulutukseen alkaa 1.3.2020 opiston nettisivujen kautta. Lukuvuosi 24.8.2020-21.5.2021

Huomioithan, että linja on maksullinen koulutus.

Eläintenkouluttaja (35 ov)

Linja on tarkoitettu kaikille eläintenkouluttamisesta kiinnostuneille, aikaisempaa koulutus- tai työtaustaa ei vaadita. Voit olla esimerkiksi koiraharrastaja, joka haluaa oppia lisää, tai jo valmiiksi eläinten parissa ammattia harjoittava. Jos tavoitteenasi on päästä opiskelemaan alan jatko-opintoihin tai haluat tutustua alaan syvällisemmin, olet tervetullut opiskelemaan kanssamme. 

Eläintenkouluttajalinjalla käydään läpi oppimispsykologian perusteita eläintenkouluttajan näkökulmasta ja hankitaan tarvittavia tietoja ja taitoja käytännön työskentelyyn. Koulutus koostuu jaksoista, joissa kussakin opiskellaan teoriaa ja koulutetaan useita eri eläinlajeja. Luokan eläinten ja kanalan hoito jaetaan opiskelijoiden kesken (myös viikonloput ja loma-ajat), jolloin jokainen opiskelija pääsee ottamaan vastuun eläinten hoidosta muutaman kerran lukuvuoden aikana. Opintoja voit hyödyntää jatko-opinnoissa.

Eläintenkouluttajalinjan koulutuksen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää riittävää osallistumista kurssin opetukseen ja tarvittaessa lisätehtävien tekemistä.

Hevonen (kopio 2)


Linjankouluttajina toimii

Anni Heiskanen,eläintenkouluttaja (at) 
Minna Sirviö, ammattiaineopettaja, eläintenkouluttaja (at), yrittäjä, linjavastaava 
Luennoitsijoita

Koulutuksen kesto on

24.8.2020-21.5.2021 (päiväopiskelua, etäopiskelu ei ole mahdollista)

Opiskelijat valitaan puhelinhaastattelun perusteella. Linja on hyvin suosittu, joten hakemus kannattaa jättää ajoissa.Lammas (kopio 3)


Opiskelukustannukset

Opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä peritään 85€ ilmoittautumismaksu. Maksu vähennetään myöhemmin opiskelukustannuksistasi, muussa tapauksessa maksua ei palauteta. Katso Yleistä opiskelusta

Opiskeluajan kustannukset määräytyvät ruokailujen ja asumisen mukaan.

Opetus, johon kuuluu lounas 2975€/lukuvuosi
Maksu sisältää opetuksen lisäksi lounaan opiston ruokalassa (ma-pe)

Opetus ja täysihoito 4025€/lukuvuosi
Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoituksen opiston asuntolassa, aamupalan ja lounaan (ma-pe) sekä päivällisen (ma-to). Asuntolassa tulee noudattaa erikseen määriteltyjä asuntolasääntöjä.

Koulutus on maksullista, mutta siihen voi hakea useita erilaisia koulutustukia, koska opiskelu on täyspäiväistä. Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista

Huomio, että opintomaksut laskutetaan kerran kuussa.

Linnut (kopio)

Koulutuksessa opiskellaan mm.

Eläinten hyvinvointi
 • Koulutettavien eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja ympäristö-  vaatimusten toteuttaminen  
 • Koulutettavien eläinten käsitteleminen ja ruokkiminen
 • Eläintautien ja -sairauksien ennaltaehkäiseminen
 • Hygienian ja siivoustöiden hallitseminen
 • Eläimen terveydestä huolehtiminen
 • Loukkaantumisen ennaltaehkäiseminen ja ensiavun antaminen

Eläinten kouluttaminen

 •     Koulutussuunnitelman laatiminen koulutettaville eläimille
 •     Työtehtävään vaadittavien eläinyksilöiden valitseminen
 •     Eläinten kouluttaminen
 •     Eläinten ohjaaminen ja välineiden käyttäminen
 •     Ihmisten ohjaaminen eläimen kanssa toimimiseen
 •     Työturvallisuuden ja ympäristönäkökohtien
      huomioon ottaminen
 •     Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
      eläintenkouluttajana
 •     Kurssilla on koulutettu mm. seuraavia eläinlajeja: koira, kana, 
      nauta, lammas, hevonen ja alpakka
 •     Koulutuksessa on mahdollsisuus suorittaa Kanakurssit  I - IV

Asiakaspalvelu

 •     Asikaslähtöisesti toimiminen eläintenkouluttajana ja
      asiakkaiden  opastaminen
 •     Tietotekniikan käyttäminen ja raportoiminen 
      eläintenkouluttajana
 •     Eläintenkouluttajan työhyvinvoinnin ylläpitäminen
 •     Yhteistyökykyisesti toimiminen eläintenkouluttajana
 •     Toimiminen palveluhenkisesti ja vastuuntuntoisesti
      eläintenkouluttajana
 •     Säädösten, kestävän kehityksen ja laatutavoitteiden
      mukaan toimiminen eläintenkouluttajana
 •     Omien yrittäjävalmiuksien arvioiminen, suunnittelu,
      yrityksen aloittaminen ja johtaminen. Mahdollisuus perustaa
      NY-yritys opintojen ajaksi.Haen opiskelemaan


AjankohtaistA

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Vuoden ja 6kk:n linjojen haku alkanut 1.3.2020!


HUOM! Tukiviittomailtapäivät siirtyvät myöhempään ajankohtaan.

Tervetuloa opiskelemaan tukiviittomia Pohjois-Savon opistolle!

Tukiviittomailtapäivät keväällä:

• ke 18.3. klo 12.15-15.30
• ke 25.3. klo 12.15-15.30 

Tarjoamme tukiviittomailtapäiviä perinteisen kesäkurssin sijaan työpaikkaohjaajille, jotka haluavat tulla harjoittelemaan tai kohentamaan tukiviittomistaitojaan.
Ilmoittautumiset jokaiseen iltapäivään erikseen! Ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään viikkoa ennen opetusajankohtia s-postiosoitteeseen: terhi.rasanen@psko.fi.


Hae jatkuvassa haussa:

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisää


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja