Digisuunnittelulinja

DIGISUUNNITTELULINJA, 35 ov

24.8.2020-21.5.2021

Tarvitsetko työssäsi taitto-ohjelmia?
Jäikö pisteitä puuttumaan visuaalisen alan pääsykokeissa?
Haluatko oppia jotakin uutta valokuvauksesta ja kuvankäsittelystä?
Kaipaatko ympärillesi mukavaa työskentely-yhteisöä ja verkostoitumista?

Mitä on digisuunnittelulinja

Digisuunnittelulinja on uusi, visuaalisuuteen ja kuvalliseen työskentelyyn keskittyvä lukuvuoden kestävä opintolinja. Linjan aiempi kuvataiteeseen keskittynyt painotus muuttuu graafisen suunnittelun ja visuaalisen suunnittelun suuntaan. Opintojen rungon muodostavat valokuvaus, kuvankäsittely, graafinen suunnittelu, digitaide sekä kuvataide. Täysin uusina opintoina tulee mm. palvelumuotoilua ja animointia. Lisäksi opiskellaan esimerkiksi verkkosivujen suunnittelua, vektorigrafiikkaa, esitysohjelmia, sekä markkinointia. 

HAKU

Haku lukuvuodelle 2020-2021 alkaa 1.3.2020 opiston nettisivujen sivujen kautta. 

PÄÄSYVAATIMUKSET

Pääsyvaatimuksena on peruskoulun suorittaminen. Opiskelijat valitaan hakemusjärjestyksessä.

457 Kuvauskuva

Näitä taitoja digiSUUNNITTELUlinjalla saat

Opiskelijat saavat perustiedot ja -taidot kuvalliseen työskentelyyn, valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn, graafiseen suunnitteluun, sekä vektorigrafiikan ja infograafien toteuttamiseen. 

Rungon opinnoille antaa visuaalisen suunnittelun ohjelmistojen käytön opiskelu, sekä sisällön tuottaminen henkilökohtaisiin tai yrityksen tarpeisiin. Yhtenä pohjana on myös visuaalisen ajattelun periaatteiden ymmärtäminen ja henkilökohtaisen ymmärryksen laajentaminen kuvallisessa ongelmanratkaisussa.

DigiSUUNNITTELUlinja - tekniikkaa ja sisältöjä

Vaikka opetuksen pääpaino on tekemisessä, ovat sisällöt tärkeä osa ilmaisua ja opinnoissa saat myös välineitä merkityksellisten sisältöjen rakentamiseen. Saat myös palautetta töistäsi ja edistymisestäsi sekä kannustavan yhteisön.

Ohjelmistoina käytämme pääasiassa Adobe CC-ohjelmistoja, mm. Photshop, Illustrator ja InDesingn, sekä niiden monipuolisuuden vuoksi, kuin siksi että ne ovat alalla jonkinlainen standardi. 

Opinnoissa tutustutaan alan ammattilaisten työskentelyyn myös opintokäytien ja vierailevien luennoitsijoiden kautta. Koulutus antaa hyvät valmiudet hyödyntää digitaalisia ohjelmistoja niin ammatissa, harrastuksissa, kuin alan jatko-opinnoissakin.

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksullista, mutta siihen voi hakea useita erilaisia koulutustukia, koska opiskelu on täyspäiväistä. Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista

Opiskeluajan kustannukset määräytyvät ruokailujen ja asumisen mukaan

Opetus, johon kuuluu lounas 2975€/lukuvuosi
Maksu sisältää opetuksen lisäksi lounaan opiston ruokalassa (ma-pe)

Opetus ja täysihoito 4025€/lukuvuosi
Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoituksen opiston asuntolassa, aamupalan ja lounaan (ma-pe) sekä päivällisen (ma-to).

Opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä peritään 85€ ilmoittautumis-maksu. Maksu vähennetään myöhemmin opiskelukustannuksista, muussa tapauksessa maksua ei palauteta.

Maksut laskutetaan kuukausittain.
Joillakin linjoilla mahdollisuus myös monimuoto-opiskeluun, asiasta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

DIGI3

OPINTOJEN osa-alueet

Opinnot jakautuvat kolmeen opetusjaksoon. Opinnot soveltuvat myös lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella, mikäli hakija on oikeutettu siihen.

Opintojaksot ja opetuksen painopisteet:

1. Suunnittelun ja ilmaisun perusteet 7 ov

2. Valokuva, kuvankäsittely ja digitaalinen kuvanrakentaminen 9 ov

3. Graafinen suunnittelu, verkkojulkaisu ja esitysohjelmat 8 ov

4. Aihe-alueiden syventävät opinnot 11 ov

1. Suunnittelun ja ilmaisun perusteet, 7 ov

Kokonaisuus sisältää perehtymisen digitaalisen median ohjelmistoihin ja sovelluksiin. Aihealueita ovat mm. graafinen suunnittelu, kuvataide, luova-ajattelu, sekä visuaalisen suunnittelun perusteet. Lisäksi opiskellaan valokuvausta ja kuvankäsittelyä suunnittelun työnkulun näkökulmasta.

457 Laptop

2. Valokuva, kuvankäsittely ja digitaalinen kuvanrakentaminen, 9 ov

Kokonaisuus sisältää valokuvauksen, kuvankäsittelyn, sekä digitaalisen kuvanrakentamisen opintoja. Valokuvauksen teoriaa ja kuvallista kerrontaa, sekä erilaisia kuvausprojekteja, mm. studio- ja henkilökuvausta. Lisäksi kokonaisuus sisältää markkinoinnin ja digitaalisen median opintoja.

457 kaksoisvalotus

3. Graafinen suunnittelu, verkkojulkaisu ja esitysohjelmat, 8 ov

Kokonaisuuden aikana opiskellaan mm. vektorigrafiikkaa, julkaisuohjelmia, sekä verkkosivun suunnittelua. Lisäksi kokonaisuus sisältää runsaasti aikaa sisällöntuotantoon erilaisilla keinoilla. Kokonaisuus siis keskittyy niihin työkaluihin, joilla hyödynnetään edellisillä kursseilla opittua ja tuotetaan lisää sisältöä tarpeen mukaan. Tehdään infografiikkaa ja digitaalisia portfolioita, sähköisiä julkaisuja, sekä digitaalisia esityksiä. 

DIGI10

4. Syventävät opinnot, 11 ov

Syventävissä opinnoissa syvennetään kuvallista osaamista, mm. valokuvauksen osalta, käydään läpi vaativaa kuvankäsittelyä, animointeja, sekä tutustutaan alan työskentelymahdollisuuksiin.


Jokainen opintojakso muodostaa oman kokonaisuutensa, mutta ne limittyvät toisiinsa myös kokonaisuudeksi joissa edetään perusteista yhä syvempään osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen erilaisissa yhteyksissä.

Vaikka opetuksen pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa, opinnot sisältävät myös itsenäistä työskentelyä, jolloin saa riittävästi aikaa työstää rauhassa oppimistehtäviä ja henkilökohtaisia projekteja.

Lisätietoja saa opiston toimistosta tai suoraan opettajalta:

sanna.miettinen@psko.fi

Opintotoimiston puh. 040 146 0200

olli.punto@psko.fi
puh. 040 146 0216

Haen opiskelemaan


AjankohtaistA

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Vuoden ja 6kk:n linjojen haku alkanut 1.3.2020!


HUOM! Tukiviittomailtapäivät siirtyvät myöhempään ajankohtaan.

Tervetuloa opiskelemaan tukiviittomia Pohjois-Savon opistolle!

Tukiviittomailtapäivät keväällä:

• ke 18.3. klo 12.15-15.30
• ke 25.3. klo 12.15-15.30 

Tarjoamme tukiviittomailtapäiviä perinteisen kesäkurssin sijaan työpaikkaohjaajille, jotka haluavat tulla harjoittelemaan tai kohentamaan tukiviittomistaitojaan.
Ilmoittautumiset jokaiseen iltapäivään erikseen! Ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään viikkoa ennen opetusajankohtia s-postiosoitteeseen: terhi.rasanen@psko.fi.


Hae jatkuvassa haussa:

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisää


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja