Digisuunnittelulinja

DIGISUUNNITTELULINJA, 35 ov

24.8.2020-21.5.2021

Tarvitsetko työssäsi taitto-ohjelmia?
Suunnitteletko työksesi visuaalisia sisältöjä?
Toteutatko työssäsi visuaalisia sisältöjä?
Jäikö pisteitä puuttumaan visuaalisen alan pääsykokeissa?
Haluatko oppia jotakin uutta valokuvauksesta ja kuvankäsittelystä?
Kaipaatko ympärillesi mukavaa työskentely-yhteisöä ja verkostoitumista?

Mitä on digisuunnittelulinja

Digisuunnittelulinja on uusi, visuaalisuuteen ja kuvalliseen työskentelyyn keskittyvä lukuvuoden kestävä opintolinja. Linjan lähtökohtana on suunnitella ja toteuttaa visuaalisia sisältöjä erilaisiin tarpeisiin. Linja siis keskittyy yhtälailla suunnittelemaan visuaalisia sisältöjä, sisällöntuotantoon, sekä niiden esittämiseen.

Linjan aiempi kuvataiteeseen keskittynyt painotus muuttuu graafisen suunnittelun ja visuaalisen suunnittelun suuntaan. Opintojen rungon muodostavat valokuvaus, kuvankäsittely, graafinen suunnittelu, digitaide sekä kuvataide. Täysin uusina opintoina tulee mm. palvelumuotoilua ja animointia. Lisäksi opiskellaan esimerkiksi verkkosivujen suunnittelua, vektorigrafiikkaa, esitysohjelmia, sekä markkinointia. 

Kuvankäsittely_valokuvaus

HAKU

Haku lukuvuodelle 2020-2021 alkaa 1.3.2020 opiston nettisivujen sivujen kautta. 

PÄÄSYVAATIMUKSET

Pääsyvaatimuksena on peruskoulun suorittaminen. Opiskelijat valitaan hakemusjärjestyksessä.

Näitä taitoja digiSUUNNITTELUlinjalla saat

Opiskelijat saavat perustiedot ja -taidot kuvalliseen työskentelyyn, valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn, graafiseen suunnitteluun, sekä vektorigrafiikan ja infograafien toteuttamiseen. 

Rungon opinnoille antaa visuaalisen suunnittelun ohjelmistojen käytön opiskelu, sekä sisällön tuottaminen henkilökohtaisiin tai yrityksen tarpeisiin. Yhtenä pohjana on myös visuaalisen ajattelun periaatteiden ymmärtäminen ja henkilökohtaisen ymmärryksen laajentaminen kuvallisessa ongelmanratkaisussa.

DigiSUUNNITTELUlinja - tekniikkaa ja sisältöjä

Vaikka opetuksen pääpaino on tekemisessä, ovat sisällöt tärkeä osa ilmaisua ja opinnoissa saat myös välineitä merkityksellisten sisältöjen rakentamiseen. Saat myös palautetta töistäsi ja edistymisestäsi sekä kannustavan yhteisön.

Ohjelmistoina käytämme pääasiassa Adobe CC-ohjelmistoja, mm. Photshop, Illustrator ja InDesingn, sekä niiden monipuolisuuden vuoksi, kuin siksi että ne ovat alalla jonkinlainen standardi. 

Opinnoissa tutustutaan alan ammattilaisten työskentelyyn myös opintokäytien ja vierailevien luennoitsijoiden kautta. Koulutus antaa hyvät valmiudet hyödyntää digitaalisia ohjelmistoja niin ammatissa, harrastuksissa, kuin alan jatko-opinnoissakin.


Kuvankäsittely_kaksoisvalotus

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksullista, mutta siihen voi hakea useita erilaisia koulutustukia, koska opiskelu on täyspäiväistä. Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista

Opiskeluajan kustannukset määräytyvät ruokailujen ja asumisen mukaan

Opetus, johon kuuluu lounas 2975€/lukuvuosi
Maksu sisältää opetuksen lisäksi lounaan opiston ruokalassa (ma-pe)

Opetus ja täysihoito 4025€/lukuvuosi
Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoituksen opiston asuntolassa, aamupalan ja lounaan (ma-pe) sekä päivällisen (ma-to).

Opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä peritään 85€ ilmoittautumis-maksu. Maksu vähennetään myöhemmin opiskelukustannuksista, muussa tapauksessa maksua ei palauteta.

Maksut laskutetaan kuukausittain.
Joillakin linjoilla mahdollisuus myös monimuoto-opiskeluun, asiasta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

OPINTOJEN osa-alueet

Opinnot jakautuvat kolmeen opetusjaksoon. Opinnot soveltuvat myös lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella, mikäli hakija on oikeutettu siihen.

Opintojaksot ja opetuksen painopisteet:

1. Suunnittelun ja ilmaisun perusteet 7 ov

2. Valokuva, kuvankäsittely ja digitaalinen kuvanrakentaminen 9 ov

3. Graafinen suunnittelu, verkkojulkaisu ja esitysohjelmat 8 ov

4. Aihe-alueiden syventävät opinnot 11 ov


1. Suunnittelun ja ilmaisun perusteet, 7 ov

Kokonaisuus sisältää perehtymisen digitaalisen median ohjelmistoihin ja sovelluksiin. Aihealueita ovat mm. 

 • graafinen suunnittelu 
 • kuvataide 
 • taide ja luova ajattelu
 • visuaalisen suunnittelun perusteet 
 • valokuvausta
 • kuvankäsittely suunnittelun työnkulun näkökulmasta.

457 Laptop

2. Valokuva, kuvankäsittely ja digitaalinen kuvanrakentaminen, 9 ov

Kokonaisuus sisältää erityisesti valokuvasta, kuvanmuokkauksesta ja digitaiteesta lähteviä sisältöjä. Pääasiallisena ohjelmistona on Adobe Photoshop ja keskeisiä sisältöjä ovat mm.

 • valokuvaus, kameran käyttö ja digikameran ominaisuudet
 • valokuvauksen teoria 
 • kuvallinen kerronta
 • kuvausprojekteja, mm. studiokuvaus, henkilökuvaus, luontokuvaus, mallikuvaus ja tuotekuvaus
 • kuvankäsittely ja kuvanmuokkaus
 • digitaalinen kuvanrakentaminen ja komposiittikuva
 • digitaalinen taide
 • digitaalinen media
 • markkinointi ja palvelumuotoilu 

Komposiittikuva luontokuva

3. Graafinen suunnittelu, verkkojulkaisu ja esitysohjelmat, 8 ov

Kokonaisuuden aikana opitaan hyödyntämään valokuvauksen ja kuvankäsittelyn kursseilla tehtyä materiaalia. Kurssilla myös tuotetaan lisää sisältöä tarpeen mukaan. Kurssin sisältöjä ovat mm. 

 • vektorigrafiikka ja infograafi
 • julkaisuohjelmat ja sähköinen julkaisu
 • verkkosivun suunnittelu ja digitaalinen portfolio
 • digitaaliset esitysohjelmat 
 • valokuvaus
 • kuvankäsittely ja komposiittikuva
 • digitaide ja digimaalaus

DIGI10

4. Syventävät opinnot, 11 ov

Syventävissä opinnoissa syvennetään kuvallista osaamistaja tutustutaan alan työskentelymahdollisuuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm.

 • valokuvauksen syventävät opinnot
 • vaativa kuvankäsittely
 • animointi
 • suunnittelijan työnkulku

Jokainen opintojakso muodostaa oman kokonaisuutensa, mutta ne limittyvät toisiinsa myös kokonaisuudeksi joissa edetään perusteista yhä syvempään osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen erilaisissa yhteyksissä.

Vaikka opetuksen pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa, opinnot sisältävät myös itsenäistä työskentelyä, jolloin saa riittävästi aikaa työstää rauhassa oppimistehtäviä ja henkilökohtaisia projekteja.

Lisätietoja saa opiston toimistosta tai suoraan opettajalta:

sanna.miettinen@psko.fi

Opintotoimiston puh. 040 146 0200

olli.punto@psko.fi
puh. 040 146 0216

Haen opiskelemaan


AjankohtaistA

UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJA

Haemme opettajaa aikuisten perusopetukseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021

Tulet olemaan osa innostunutta maahanmuuttajaopetuksen tiimiämme ja opetat matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden lisäksi joustavasti oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan myös muita perusopetuksen oppiaineita aikuisten perusopetuksessa opiskeleville maahanmuuttajille. Olet osana tiimiä vastuussa aikuisten perusopetuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Opetusta voi olla myös ammatillisessa koulutuksessa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osassa.

Edellytämme sinulta opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 ja 1150/2017 mukaisesti. Katsomme eduksi monipuolisen opetus- ja ohjauskokemuksen, kokemuksen S2–opetuksesta ja/tai erityisopetuksesta sekä hyvät verkkopedagogiset taidot.

Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan työehtosopimuksen mukaista kokonaistyöaikaa. Tehtävä on määräaikainen.

Pohjois-Savon Opisto on sitoutumaton kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja vapaan sivistystyön koulutuksia. Opistollamme toimii myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus.

Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse jaana.kuukasjarvi@psko.fi


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja