Työ, uratarinat ja jatko-opinnot

Kommunikaation ja Viittomakielen ohjaajan työ

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja työskentelee kasvatus-, ohjaus- ja avustamistehtävissä lasten päivähoidossa, kouluissa, oppilaitoksissa, leireillä, kursseilla ja vammaisten henkilökohtaisessa avustuspalvelussa sekä päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja toimintakeskuksissa. Asiakkaina voivat olla eri ikäiset viittomakieliset, kuulo- näkö- ja puhe-vammaiset, kuurosokeat, kehitysvammaiset, maahanmuuttajat sekä asiakkaat, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia.

Koulutus ja työ edellyttävät henkilöltä työskentelyä läheisessä kontaktissa kaikenikäisten ihmisten parissa.

 Koulutuksessa ja työssä tarvitaan
· sosiaalisuutta ja suvaitsevaisuutta
· tasapainoisuutta ja psyykkistä kestävyyttä
· vastuullisuutta
· aloitteellisuutta, aktiivisuutta
· keskittymiskykyä ja jonkin verran hälyn sietokykyä
· halua elinikäiseen oppimiseen.

Työssä painottuvat vastuukysymykset, työntekijä vastaa usein yksin asiakkaiden sekä psyykkisestä että fyysisestä turvallisuudesta. Työ vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajan työssä on pystyttävä kommunikoimaan joko selkeällä puheella tai suomalaisella viittomakielellä. Työtehtäviin saattaa liittyä myös yöpymistä vaihtelevissa olosuhteissa, esimerkiksi retkillä ja leireillä.

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajakoulutus alkaa vasta syksyllä 2018, joten juuri tämän tutkinnon suorittaneiden ura tarinoita ei ole vielä saatavilla. Alla on edeltävän Viittomakielen ohjaajakoulutuksen käyneiden kertomuksia työstään.

Johanna Lappalainen, viittomakielen ohjaaja, valmistunut 2013

Tulin opiskelemaan viittomakielen ohjaajaksi kesken lukion, jonka saatoin loppuun viittomakielen ohjaajakoulutukseni aikana. Opiskeluryhmässäni oli suoraan peruskoulusta tulleita, lukion käyneitä ja aikuisia. Opiskelu oli mielekästä, siinä oppi erilaisia ajattelutapoja ja sosiaalista kanssakäymistä. Työnantajani on sanonut, että viittomakielen ohjaajaksi valmistuneilla onkin erinomaiset vuorovaikutustaidot.

Valmistuin viittomakielen ohjaajaksi kolmannen vuoden maaliskuussa keväällä 2013. Ensin sain kuukauden mittaisen sijaisuuden avustajana päiväkodista. Laitoin tietoni KuntaRegryyn ja koska päiväkodin johtaja etsi juuri viittomakielen taitoista avustajaa, työllistyinkin pian edellisen pestin loputtua. Aloitin päiväkodissa erityisavustajana määräaikaisessa työsuhteessa, joka sittemmin vakinaistettiin. Nyt olen lastenhoitajana vakituisessa työsuhteessa!

Ryhmässä, jossa toimin on parisenkymmentä lasta ja minä olen kuuden lapsen vastuuaikuinen. Tiimiimme kuuluu minun lisäksi kaksi lastentarhan opettajaa. Työtiimini on aivan huippu ja vaikka lapsia

paljon, työ on mielekästä. Työtehtäviini kuuluu lastenhoitajan tehtävät. Toteutan kuntouttavaa päivähoitoa: toimimme pienryhmissä ja teemme lasten kanssa esimerkiksi koritehtäviä. Käytän kuvia ja tukiviittomia päivittäin. Työpäiviini kuuluu retket, hiihdot, luistelut, pukemiset ja ulkoilu, ruokailu, aamupiirit, lepohetket, vapaan leikin ja ohjatun leikin hetket.

Olen myös ohjannut viittoma-piiriä päiväkotien työntekijöille. Ohjaan mielelläni työkavereitani viittomien käytössä, mikäli he tarvitsevat siinä apua. Työurallani olen myös toiminut työpaikkaohjaajana viittomakielen ohjaajaksi opiskeleville.

Työ päiväkodissa vaatii kärsivällisyyttä, positiivista asennetta, vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja toisten huomioon ottamista. Ja ehdottomasti huumoria!!! Sitä, että pystyy nauramaan virheilleen ja oppimaan niistä. Nautin työstäni, työkavereista ja lapsista. On mahtavaa olla töissä juuri lapsia varten.

Suosittelen koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneet ihmisläheisestä työstä, toisten auttamisesta ja käsillä tekemisestä.

Mia Arnberg, viittomakielen ohjaaja, valmistunut 2017

Pääsin opiskelemaan viittomakielen ohjaajaksi suoraan peruskoulun päätyttyä. Opiskelun vuoksi muutin kotoa monen sadan kilometrin päähän Kuopioon ja asetuin asumaan Pohjois-Savon opiston asuntolaan. Viihdyin asuntolassa hyvin. Siellä oli aina ystäviä lähellä ja sai nauttia opiston mahtavista ruuista kolme kertaa päivässä. Asuntolassa on myös asuntolanhoitaja.

Luokallani oli eri ikäisiä ja erilaisen pohjakoulutuksen saaneita opiskelijoita. Ylioppilaat ja ammattiin valmistuneet valmistuivat kahdessa vuodessa, me peruskoulupohjaiset jäimme saattamaan opintomme loppuun kolmanneksi vuodeksi. Eri ikäiset ja muutenkin erilaiset opiskelukaverit toivat rikkautta: me nuoret päivitimme vanhempien tietoja lapsuudesta ja nuoruudesta, vanhemmat puolestaan ammensivat meille tietoa elämänkokemuksistaan.

Opiskelun aikana olin työssäoppimassa päiväkodissa, koulussa ja palvelukeskuksessa. Viimeisessä työssäoppimispaikassa palvelukeskuksessa tein ikääntyvien viittomakielisten ja kuurosokeiden ohjauksen tehtäviä ja sain sieltä myös kesätyön. Olisin saanut jatkaa töitä vielä kesän päätyttyäkin, mutta minut oli jo valittu erityisavustajaksi päiväkotiin. Nimenomaan lasten pariin työllistyminen oli ollut haaveeni.

Valmistuin siis viittomakielen ohjaajaksi viime keväänä 2017. Nyt olen palannut takaisin kotiseudulleni ja olen töissä päiväkodissa erityisavustajana 5-6 vuotiaiden lasten ryhmässä. Työhön kuuluu tukea tarvitsevien lasten ohjaaminen ja avustamien. Työ tuntuu haastavalta, mutta palkitsevalta. Tämä työ tuntuu omalta – juuri tätä haluan tehdä työkseni!

Pohjois-Savon opistolla on ihanan lämmin ja hyväksyvä, rento ja välitön ilmapiiri. Kaikki hyväksytään opistolla sellaisena kun kukin on ja siellä pidetään opiskelijoista huolta. Sinne kyllä uskaltaa lähteä opiskelemaan juuri peruskoulun päättänytkin!

Tiina Latva-Äijö-Kortelainen, viittomakielen ohjaaja, valmistunut 2007

Opiskelin viittomakielen ohjaajaksi aikuisena ammatin vaihtajana. Opiskeluryhmässäni oli paljon nuoria ja porukka oli mukava, ilmapiiri hyvä ja opiskelu oli sujui hyvin. Pohjois-Savon opistolla opiskelu oli hauskaa, tunnit olivat mielenkiintoisia ja käytännön harjoituksissa oppi paljon. Opistolla on ihanat opettajat ja kaunis luonnonläheinen miljöö.

Valmistuin viittomakielen ohjaajaksi keväällä 2007. Heti valmistumisen jälkeen pääsin nykyiseen työpaikkaani, kotipaikkakuntani peruskoulun erityisopetukseen koulunkäynnin ohjaajaksi. Olin aluksi 10 vuotta autismiopetuksessa ja nykyisin työskentelen kehitysvammaisten luokassa.

Avustan ja ohjaan oppilaita oppitunneilla, pukemisessa ja wc-käynneillä sekä toimin valvojana välitunnilla, ruokailuissa ja koulukyydeillä. Olen myös koululaisten iltapäiväkerhon vastuuohjaajana. Siinä tehtävässä lasten toiminnan ohjaamisen lisäksi vastaan siitä, että lapset tulevat ja lähtevät ajallaan sekä toimin

yhteyshenkilönä rehtoriin ja kouluvirastoon. Teen työssäni yhteistyötä opettajien, terapeuttien, vanhempien, koulukuljetuksen, kouluviraston, muiden ohjaajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Työ vaatii hyvää kuntoa, kestävyyttä, nokkeluutta ja hyvää tilannetajua. Työssä pitää olla jämäkkä, vastuuntuntoinen ja monipuolinen sekä kyetä huomioimaan muuttuvat tilanteet ja kokonaisuus. Työni on monipuolista ja ihanaa, lapset ovat aivan mahtavia. Viihdyn työssäni, koska siinä on tarpeeksi haastetta ja voin käyttää koulutuksessa saamaani erityisosaamistani hyväkseni päivittäin. Suosittelen koulutusta sellaiselle, joka ei pelkää erilaisuutta, on rohkea ja kehittymishaluinen.

SignGirls

Viittomakielen ohjaajaksi valmistuneet Alisa Nissinen ja Nina Kukkaslahti perustivat lauluja viittovan duon, nimeltään SignGirls. Katso heidän viittomistaan Youtubesta: SIGN GIRLS

Jatko-opinnot

Viittomakielen ohjaajaksi valmistuneet ovat jatko-opinnoissaan suunnanneet mm. viittomakielen opettajaksi, toimintaterapeutiksi, puheterapeutiksi, erityisopettajaksi, sosionomiksi, sairaanhoitajaksi, puhevammaisten tulkiksi, viittomakielen tulkiksi.

Lehtijutut:

Pohjois-Savon opisto kouluttaa monipuolisesti


AjankohtaistA

Opintotoimisto on suljettuna viikolla 42.

Tervetuloa uudet ja vanhat opiskelijat!

Pohjois-Savon opisto aloittaa toimintansa ja avaa ovensa 3.8.2020. Toimimme koronapandemiatilanteen vaatimalla tavalla ja hallituksen ohjeistuksen mukaan myös syksyllä 2020.

UUSI KOULUTUS!

OHJATUSTI OMA POLKU TYÖELÄMÄÄN, 16 OV

Tule mukaan neljän kuukauden pituiseen koulutukseen, jossa lähdetään liikkeelle Sinun tilanteestasi ja tavoitteistasi. Koulutuksen aikana mm. päivitetään työelämätietoutta sekä työnhaku- ja digitaitoja, tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin ja rakennetaan yhdessä Sinun polkuasi eteenpäin. Tarkemmat tiedot koulutuksesta

Koulutus on kokopäivätoimista ja maksutonta. Varmista tarvittaessa, voitko opiskella työttömyysetuudella ks. lisää. Opinnoista tulee ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. 

Koulutus oikeuttaa opintotukeen, jos hakijan henkilökohtaisten opintotuen edellytykset täyttyvät. Hakijan on varmistettava asia Kelalta.

Hakulomake

Koulutus alkaa maanantaina 28.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.

Lisätietoja: mari.timonen@psko.fi, 040 1460209
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja