Tutkinto ja opiskelu

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (180 osaamispistettä) kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla muodostuu

· ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja
· yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 110 osp
· Suomalaisella viittomakielellä toimiminen 30 osp
· Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
· Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä 20 osp
· Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen ohjaaminen 20 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 35 osp
Osaamisalan omat ammatilliset valinnaiset
· Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen, 20 osp
· Kuurosokeiden ja näkövammaisten asiakkaiden toiminnan ohjaaminen, 15 osp
· Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen, 20 osp

Muiden valinnaisten ammatillisten tarjonta tarkentuu myöhemmin.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
· Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
· Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
· Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
· Valinnaiset edellisistä 9 osp

Lisätietoa tutkinnon perusteista löydät täältä

Opiskelu

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Siinä suunnitellaan yksilöllisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä ohjaus- ja tukitoimet.

Oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä kuten oppilaitoksessa, työpaikoilla, digitaalisissa ympäristöissä sekä erilaisissa oppimista mahdollistavissa paikoissa ja tapahtumissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opintojen aikana annetaan opetusta ja ohjausta osaamisen hankkimisessa. Opiskelijalle annetaan myös opinto-ohjausta.

Opiskeluaika Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi on yksilöllinen. Se täsmentyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) teon yhteydessä. Opiskeluaika riippuu opiskelijan aiemmista opinnoista ja osaamisesta, opiskeluvalmiuksista ja voimavaroista opiskeluun, oppimisen yksilöllisestä tahdista sekä opiskelijan valinnoista. Opiskeluaikaa lyhentää lukion tai ammatillisen koulutuksen aiempi suorittaminen. Esimerkiksi peruskoulusta suoraan tulleilla opiskeluaika voi kestää kolme vuotta ja lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla kaksi vuotta tai jopa vähemmän.

Leijona joka etsi ystävää

youtu.be


DIGIlinjanMainos

Ajankohtaista

Uutuus! Kansanopistolinjat myös kuuden kuukauden mittaisina työttömyysetuudella. Kehitä osaamistasi ja hyödynnä työttömyys aika opiskelemalla.

Hae jatkuvassa haussa:

Lukuvuoden ja kuuden kuukauden mittaisten linjojen haku käynnissä

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisääPohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja