Tutkinto ja opiskelu

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (180 osaamispistettä) kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla muodostuu

· ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja
· yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 110 osp
· Suomalaisella viittomakielellä toimiminen 30 osp
· Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
· Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä 20 osp
· Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen ohjaaminen 20 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 35 osp
Osaamisalan omat ammatilliset valinnaiset
· Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen, 20 osp
· Kuurosokeiden ja näkövammaisten asiakkaiden toiminnan ohjaaminen, 15 osp
· Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen, 20 osp

Muiden valinnaisten ammatillisten tarjonta tarkentuu myöhemmin.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
· Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
· Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
· Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
· Valinnaiset edellisistä 9 osp

Lisätietoa tutkinnon perusteista löydät täältä

Opiskelu

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Siinä suunnitellaan yksilöllisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä ohjaus- ja tukitoimet.

Oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä kuten oppilaitoksessa, työpaikoilla, digitaalisissa ympäristöissä sekä erilaisissa oppimista mahdollistavissa paikoissa ja tapahtumissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opintojen aikana annetaan opetusta ja ohjausta osaamisen hankkimisessa. Opiskelijalle annetaan myös opinto-ohjausta.

Opiskeluaika Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi on yksilöllinen. Se täsmentyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) teon yhteydessä. Opiskeluaika riippuu opiskelijan aiemmista opinnoista ja osaamisesta, opiskeluvalmiuksista ja voimavaroista opiskeluun, oppimisen yksilöllisestä tahdista sekä opiskelijan valinnoista. Opiskeluaikaa lyhentää lukion tai ammatillisen koulutuksen aiempi suorittaminen. Esimerkiksi peruskoulusta suoraan tulleilla opiskeluaika voi kestää kolme vuotta ja lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla kaksi vuotta tai jopa vähemmän.

Leijona joka etsi ystävää

youtu.be


AjankohtaistA

Opintotoimisto on suljettuna viikolla 42.

Tervetuloa uudet ja vanhat opiskelijat!

Pohjois-Savon opisto aloittaa toimintansa ja avaa ovensa 3.8.2020. Toimimme koronapandemiatilanteen vaatimalla tavalla ja hallituksen ohjeistuksen mukaan myös syksyllä 2020.

UUSI KOULUTUS!

OHJATUSTI OMA POLKU TYÖELÄMÄÄN, 16 OV

Tule mukaan neljän kuukauden pituiseen koulutukseen, jossa lähdetään liikkeelle Sinun tilanteestasi ja tavoitteistasi. Koulutuksen aikana mm. päivitetään työelämätietoutta sekä työnhaku- ja digitaitoja, tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin ja rakennetaan yhdessä Sinun polkuasi eteenpäin. Tarkemmat tiedot koulutuksesta

Koulutus on kokopäivätoimista ja maksutonta. Varmista tarvittaessa, voitko opiskella työttömyysetuudella ks. lisää. Opinnoista tulee ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. 

Koulutus oikeuttaa opintotukeen, jos hakijan henkilökohtaisten opintotuen edellytykset täyttyvät. Hakijan on varmistettava asia Kelalta.

Hakulomake

Koulutus alkaa maanantaina 28.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.

Lisätietoja: mari.timonen@psko.fi, 040 1460209
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja