Tutkinto ja opiskelu

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (180 osaamispistettä) kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla muodostuu

· ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja
· yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 110 osp
· Suomalaisella viittomakielellä toimiminen 30 osp
· Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
· Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä 20 osp
· Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen ohjaaminen 20 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 35 osp
Osaamisalan omat ammatilliset valinnaiset
· Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen, 20 osp
· Kuurosokeiden ja näkövammaisten asiakkaiden toiminnan ohjaaminen, 15 osp
· Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen, 20 osp

Muiden valinnaisten ammatillisten tarjonta tarkentuu myöhemmin.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
· Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
· Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
· Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
· Valinnaiset edellisistä 9 osp

Lisätietoa tutkinnon perusteista löydät täältä

Opiskelu

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Siinä suunnitellaan yksilöllisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä ohjaus- ja tukitoimet.

Oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä kuten oppilaitoksessa, työpaikoilla, digitaalisissa ympäristöissä sekä erilaisissa oppimista mahdollistavissa paikoissa ja tapahtumissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opintojen aikana annetaan opetusta ja ohjausta osaamisen hankkimisessa. Opiskelijalle annetaan myös opinto-ohjausta.

Opiskeluaika Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi on yksilöllinen. Se täsmentyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) teon yhteydessä. Opiskeluaika riippuu opiskelijan aiemmista opinnoista ja osaamisesta, opiskeluvalmiuksista ja voimavaroista opiskeluun, oppimisen yksilöllisestä tahdista sekä opiskelijan valinnoista. Opiskeluaikaa lyhentää lukion tai ammatillisen koulutuksen aiempi suorittaminen. Esimerkiksi peruskoulusta suoraan tulleilla opiskeluaika voi kestää kolme vuotta ja lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla kaksi vuotta tai jopa vähemmän.

Leijona joka etsi ystävää

youtu.be


AjankohtaistA

UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJA

Haemme opettajaa aikuisten perusopetukseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021

Tulet olemaan osa innostunutta maahanmuuttajaopetuksen tiimiämme ja opetat matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden lisäksi joustavasti oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan myös muita perusopetuksen oppiaineita aikuisten perusopetuksessa opiskeleville maahanmuuttajille. Olet osana tiimiä vastuussa aikuisten perusopetuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Opetusta voi olla myös ammatillisessa koulutuksessa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osassa.

Edellytämme sinulta opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 ja 1150/2017 mukaisesti. Katsomme eduksi monipuolisen opetus- ja ohjauskokemuksen, kokemuksen S2–opetuksesta ja/tai erityisopetuksesta sekä hyvät verkkopedagogiset taidot.

Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan työehtosopimuksen mukaista kokonaistyöaikaa. Tehtävä on määräaikainen.

Pohjois-Savon Opisto on sitoutumaton kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja vapaan sivistystyön koulutuksia. Opistollamme toimii myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus.

Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse jaana.kuukasjarvi@psko.fi


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja