Hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Tutkintoa suorittamaan voi hakea kuka tahansa, niin peruskoulun päättänyt ja ylioppilas kuin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut. Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa.

 YHTEISHAKU 20.2. – 13.3.2018 www.opintopolku.fi
· Peruskoululaiset ja ylioppilaat

JATKUVA HAKU 20.2. -20.5.2018 Hakulomake avautuu tähän haun alkaessa.
Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.
Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos:
· olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
· sinulla on työelämässä hankittua osaamista
· haluat suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
· haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
· et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa

SOVELTUVUUSKOE 22.5.2018 klo 8.15 alkaen
· soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki hakijat
· jatkuvassa haussa hakeneille ei lähetetä erillistä kutsua
· paikka: Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio
· ilmoittautuminen toimistoon

Katso video: Haku koulutukseen

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä hän ei terveystilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.

Linkki aiempiin viittomakielen ohjaajan terveydentilavaatimuksiin . Uudet terveydentilavaatimukset päivitetään tänne, kunhan opetushallitus on ne päättänyt.

Opiskelijaksi pyrkivän (ja opiskelijan) tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Tämä koskee myös huumausainetestiä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Hakijan valinta koulutukseen harkitaan tapauskohtaisesti.

Alaikäisten turvallisuuden varmistamiseksi opiskelijoiden on toimitettava rikostaustaote ensimmäisenä syksynä ja jatkossa vain perustellusta syystä.


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle Viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä viittomakielen tulkkeja että yhteisöpedagogeja