Hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Tutkintoa suorittamaan voi hakea kuka tahansa, niin peruskoulun päättänyt ja ylioppilas kuin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut. Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa.

JATKUVA HAKU, KÄYNNISSÄ NYT Hakulomake

Jatkuva haku on avoin kaikille!

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.
Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos: 
 • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
 • sinulla on työpaikka ja haluat suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan perututkinnon oppisopimuskoulutuksena
 • olet peruskoulun päättänyt, mutta sinulla ei ole opiskelupaikkaa ja olet hakemassa opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolisena aikana
 • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa
 • olet keskeyttänyt jonkun koulutuksen ja haluat opiskella kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi
Lähetettyäsi hakulomakkeen opettaja ottaa sinun yhteyttä kahden viikon kuluessa ja sopii soveltuvuuskoepäivän.

 • JATKUVAN HAUN SEURAAVAT SOVELTUVUUSKOEPÄIVÄT OVAT: 

 • keskiviikko 20.11.2019 klo 14.00
 • keskiviikko 26.2.2020 klo 14.00
 • keskiviikko 8.4.2020 klo 14.00
 • tiistai 12.5.2020 klo 8.15

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan valmiuksia alalla opiskeluun ja työskentelyyn, sosiaalisuutta, itsensä ilmaisemista, aloitteellisuutta, aktiivisuutta sekä kouluttautumismotivaatiota, voimavaroja ja toimintakykyä. Soveltuvuuskokeen pistemäärä on 0-10 pistettä.
•soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki hakijat
•opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen tai on saanut siitä 0 valintapistettä
•paikka: Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


VALINTAPERUSTEET

Jatkuvan haun valintaperusteet
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Tämä arvioidaan soveltuvuuskokeessa. Soveltuvuusarvioinnissa otetaan huomioon myös aiemmin suoritettujen koulutusten todistusarvosanat. Jatkuvassa haussa opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. 

Mikäli hakija saa soveltuvuuskokeesta 0 valintapistettä, häntä ei valita kyseiseen tutkintoon. Tällöin Pohjois-Savon opisto selvittää hakijan kanssa hänelle paremmin soveltuvan tutkinnon ja ohjaa häntä siihen hakeutumisessa. (Asetus 161/2019)

Yhteishaun valintaperusteet
Yhteishaussa käytetään yhteisiä valintaperusteita. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä
 • suoritetutusta perusopetuksen tai eräistä muista opinnoista
 • yleisestä koulumenestyksestä
 • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
 • painotettavista arvosanoista
 • työkokemuksesta sekä
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta

       Lukion oppimäärän suorittaneet saavat pisteitä

 • yleisestä koulumenestyksestä
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta sekä
 • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta

Mikäli hakija saa soveltuvuuskokeesta 0 valintapistettä, häntä ei valita kyseiseen tutkintoon. Tällöin Pohjois-Savon opisto selvittää hakijan kanssa hänelle paremmin soveltuvan tutkinnon ja ohjaa häntä siihen hakeutumisessa. (Asetus 161/2019)


YHTEISHAKU HAKUAIKA 18.2.-10.3.2020

Jos olet juuri päättämässä tai aiemmin päättänyt peruskoulun, kymppiluokan, lukion tai ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen, haet ensisijaisesti yhteishaussa. Jos jäät Yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. Jatkuvassa haussa voit hakea myös silloin kun haluat hakea opiskelemaan, eikä ole Yhteishakuaika.

Peruskoululaiset ja ylioppilaat

YHTEISHAUN SOVELTUVUUSKOE järjestetään tiistaina 12.5.2020 alkaen klo 8.15
 
Soveltuvuuskoe sisältää ryhmätilanteen ja haastattelun. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan valmiuksia alalla opiskeluun ja työskentelyyn, sosiaalisuutta, itsensä ilmaisemista, aloitteellisuutta, aktiivisuutta sekä kouluttautumismotivaatiota, voimavaroja ja toimintakykyä. Soveltuvuuskokeen pistemäärä on 0-10 pistettä.
 • soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki yhteishaussa hakeneet hakijat
 • opiskelijaksi ei valita hakijaa, joka ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen tai on saanut siitä 0 valintapistettä.
 • paikka: Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio
 • ilmoittautuminen toimistoon sanna.miettinen@psko.fi 

 

Katso video: Haku koulutukseen

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä hän ei terveystilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.

Linkki terveydentilavaatimuksiin

Opiskelijaksi pyrkivän (ja opiskelijan) tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Tämä koskee myös huumausainetestiä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Hakijan valinta koulutukseen harkitaan tapauskohtaisesti.

Alaikäisten turvallisuuden varmistamiseksi opiskelijoiden on toimitettava rikostaustaote ensimmäisenä syksynä ja jatkossa vain perustellusta syystä.


DIGIlinjanMainos

Ajankohtaista

Uutuus! Kansanopistolinjat myös kuuden kuukauden mittaisina työttömyysetuudella. Kehitä osaamistasi ja hyödynnä työttömyys aika opiskelemalla.

Hae jatkuvassa haussa:

Lukuvuoden ja kuuden kuukauden mittaisten linjojen haku käynnissä

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisääPohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja