Hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Tutkintoa suorittamaan voi hakea kuka tahansa, niin peruskoulun päättänyt ja ylioppilas kuin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut. Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa.

Jatkuva haku kommunikaation ja viittomakielen ohjaajakoulutukseen on voimassa koko ajan. Voit täyttää hakemuksen alla olevan linkin kautta. 

Pääsykoehaastatteluajat: 18.11.2020 klo 14.00, 24.2.2021 klo 14.00, 7.4.2021 klo 14.00 ja 19.5.2021 klo 14.00

Haastattelu toteutetaan WhatsApp puheluna.

JATKUVA HAKU, KÄYNNISSÄ NYT Hakulomake


Jatkuva haku on avoin kaikille!


Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.
Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos: 
 • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
 • sinulla on työpaikka ja haluat suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan perututkinnon oppisopimuskoulutuksena
 • olet peruskoulun päättänyt, mutta sinulla ei ole opiskelupaikkaa ja olet hakemassa opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolisena aikana
 • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa
 • olet keskeyttänyt jonkun koulutuksen ja haluat opiskella kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi
Lähetettyäsi hakulomakkeen opettaja ottaa sinun yhteyttä kahden viikon kuluessa ja sopii soveltuvuuskoepäivän.

 • JATKUVAN HAUN SEURAAVAT SOVELTUVUUSKOEPÄIVÄT OVAT: (HUOM! MUUTTUNEET KOEJÄRJESTELYT LISÄTIETOJA ALEMPANA)

Soveltuvuuskokeessa on erityisjärjestely.

Valtioneuvosto suosittaa, että järjestettäessä pääsy- ja soveltuvuuskokeita, kiinnitetään erityistä huomiota koronavirustartuntojen leviämisen estämiseen. Tämän takia Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa, kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla Pohjois-Savon opistossa soveltuvuuskoe toteutetaan erityisjärjestelyin.

Hakija osallistuu puhelinhaastatteluun. Lähetettyäsi hakemuksen opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja antaa puhelinhaastatteluajan. 

Haastattelu tehdään ensisijaisesti WhatsApp videopuheluna. Haastatteluaika on enintään 25 min. Ennen puhelua opettaja lähettää hakijalle muistutuksen WhatsApp- tai tekstiviestinä.


Soveltuvuuskokeessa arvioitavat osa-alueet: valmius alalla opiskeluun ja työskentelyyn, sosiaalisuus, itsensä ilmaiseminen, kouluttautumismotivaatio, voimavarat ja toimintakyky. Soveltuvuuskokeen pistemäärä on 0-10 pistettä.

•soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki hakijat
•opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen tai on saanut siitä 0 valintapistettä


VALINTAPERUSTEET

Jatkuvan haun valintaperusteet
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Tämä arvioidaan soveltuvuuskokeessa. Soveltuvuusarvioinnissa otetaan huomioon myös aiemmin suoritettujen koulutusten todistusarvosanat. Jatkuvassa haussa opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. 

Mikäli hakija saa soveltuvuuskokeesta 0 valintapistettä, häntä ei valita kyseiseen tutkintoon. Tällöin Pohjois-Savon opisto selvittää hakijan kanssa hänelle paremmin soveltuvan tutkinnon ja ohjaa häntä siihen hakeutumisessa. (Asetus 161/2019)

Yhteishaun valintaperusteet
Yhteishaussa käytetään yhteisiä valintaperusteita. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä
 • suoritetutusta perusopetuksen tai eräistä muista opinnoista
 • yleisestä koulumenestyksestä
 • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
 • painotettavista arvosanoista
 • työkokemuksesta sekä
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta

       Lukion oppimäärän suorittaneet saavat pisteitä

 • yleisestä koulumenestyksestä
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta sekä
 • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta

Mikäli hakija saa soveltuvuuskokeesta 0 valintapistettä, häntä ei valita kyseiseen tutkintoon. Tällöin Pohjois-Savon opisto selvittää hakijan kanssa hänelle paremmin soveltuvan tutkinnon ja ohjaa häntä siihen hakeutumisessa. (Asetus 161/2019)


YHTEISHAKU HAKUAIKA 23.2.-23.3.2021

Kevään 2021 yhteishaun soveltuvuuskoepäivä on 19.5.2021

Jos olet juuri päättämässä tai aiemmin päättänyt peruskoulun, kymppiluokan, lukion tai ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen, haet ensisijaisesti yhteishaussa. Jos jäät Yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. Jatkuvassa haussa voit hakea myös silloin kun haluat hakea opiskelemaan, eikä ole Yhteishakuaika.

Peruskoululaiset ja ylioppilaat

Soveltuvuuskokeessa arvioitavat osa-alueet: valmius alalla opiskeluun ja työskentelyyn, sosiaalisuus, itsensä ilmaiseminen, kouluttautumismotivaatio, voimavarat ja toimintakyky.

Soveltuvuuskokeen pistemäärä on 0-10 pistettä. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki yhteishaussa hakeneet hakijat.

Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen tai on saanut 0 valintapistettä. Ilmoittautuminen opisto@psko.fiKatso video: Haku koulutukseen

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä hän ei terveystilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.

Linkki terveydentilavaatimuksiin

Opiskelijaksi pyrkivän (ja opiskelijan) tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Tämä koskee myös huumausainetestiä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Hakijan valinta koulutukseen harkitaan tapauskohtaisesti.

Alaikäisten turvallisuuden varmistamiseksi opiskelijoiden on toimitettava rikostaustaote ensimmäisenä syksynä ja jatkossa vain perustellusta syystä.


AjankohtaistA

Opintotoimisto on suljettuna viikolla 42.

Tervetuloa uudet ja vanhat opiskelijat!

Pohjois-Savon opisto aloittaa toimintansa ja avaa ovensa 3.8.2020. Toimimme koronapandemiatilanteen vaatimalla tavalla ja hallituksen ohjeistuksen mukaan myös syksyllä 2020.

UUSI KOULUTUS!

OHJATUSTI OMA POLKU TYÖELÄMÄÄN, 16 OV

Tule mukaan neljän kuukauden pituiseen koulutukseen, jossa lähdetään liikkeelle Sinun tilanteestasi ja tavoitteistasi. Koulutuksen aikana mm. päivitetään työelämätietoutta sekä työnhaku- ja digitaitoja, tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin ja rakennetaan yhdessä Sinun polkuasi eteenpäin. Tarkemmat tiedot koulutuksesta

Koulutus on kokopäivätoimista ja maksutonta. Varmista tarvittaessa, voitko opiskella työttömyysetuudella ks. lisää. Opinnoista tulee ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. 

Koulutus oikeuttaa opintotukeen, jos hakijan henkilökohtaisten opintotuen edellytykset täyttyvät. Hakijan on varmistettava asia Kelalta.

Hakulomake

Koulutus alkaa maanantaina 28.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.

Lisätietoja: mari.timonen@psko.fi, 040 1460209
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja