Hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Tutkintoa suorittamaan voi hakea kuka tahansa, niin peruskoulun päättänyt ja ylioppilas kuin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut. Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa.

JATKUVA HAKU, KÄYNNISSÄ NYT Hakulomake

Jatkuva haku on avoin kaikille!

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.
Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos: 
 • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
 • sinulla on työpaikka ja haluat suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan perututkinnon oppisopimuskoulutuksena
 • olet peruskoulun päättänyt, mutta sinulla ei ole opiskelupaikkaa ja olet hakemassa opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolisena aikana
 • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa
 • olet keskeyttänyt jonkun koulutuksen ja haluat opiskella kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi
Lähetettyäsi hakulomakkeen opettaja ottaa sinun yhteyttä kahden viikon kuluessa ja sopii soveltuvuuskoepäivän.

 • JATKUVAN HAUN SEURAAVAT SOVELTUVUUSKOEPÄIVÄT OVAT: (HUOM! MUUTTUNEET KOEJÄRJESTELYT LISÄTIETOJA ALEMPANA)

Soveltuvuuskokeessa on erityisjärjestely.

Valtioneuvosto suosittaa, että järjestettäessä pääsy- ja soveltuvuuskokeita, kiinnitetään erityistä huomiota koronavirustartuntojen leviämisen estämiseen. Tämän takia Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa, kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla Pohjois-Savon opistossa soveltuvuuskoe toteutetaan erityisjärjestelyin.

Hakija osallistuu puhelinhaastatteluun. Lähetettyäsi hakemuksen opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja antaa puhelinhaastatteluajan. 

Haastattelu tehdään ensisijaisesti WhatsApp videopuheluna. Haastatteluaika on enintään 25 min. Ennen puhelua opettaja lähettää hakijalle muistutuksen WhatsApp- tai tekstiviestinä.


Soveltuvuuskokeessa arvioitavat osa-alueet: valmius alalla opiskeluun ja työskentelyyn, sosiaalisuus, itsensä ilmaiseminen, kouluttautumismotivaatio, voimavarat ja toimintakyky. Soveltuvuuskokeen pistemäärä on 0-10 pistettä.

•soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki hakijat
•opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen tai on saanut siitä 0 valintapistettä


VALINTAPERUSTEET

Jatkuvan haun valintaperusteet
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Tämä arvioidaan soveltuvuuskokeessa. Soveltuvuusarvioinnissa otetaan huomioon myös aiemmin suoritettujen koulutusten todistusarvosanat. Jatkuvassa haussa opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. 

Mikäli hakija saa soveltuvuuskokeesta 0 valintapistettä, häntä ei valita kyseiseen tutkintoon. Tällöin Pohjois-Savon opisto selvittää hakijan kanssa hänelle paremmin soveltuvan tutkinnon ja ohjaa häntä siihen hakeutumisessa. (Asetus 161/2019)

Yhteishaun valintaperusteet
Yhteishaussa käytetään yhteisiä valintaperusteita. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä
 • suoritetutusta perusopetuksen tai eräistä muista opinnoista
 • yleisestä koulumenestyksestä
 • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
 • painotettavista arvosanoista
 • työkokemuksesta sekä
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta

       Lukion oppimäärän suorittaneet saavat pisteitä

 • yleisestä koulumenestyksestä
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta sekä
 • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta

Mikäli hakija saa soveltuvuuskokeesta 0 valintapistettä, häntä ei valita kyseiseen tutkintoon. Tällöin Pohjois-Savon opisto selvittää hakijan kanssa hänelle paremmin soveltuvan tutkinnon ja ohjaa häntä siihen hakeutumisessa. (Asetus 161/2019)


YHTEISHAKU HAKUAIKA 18.2.-10.3.2020

Jos olet juuri päättämässä tai aiemmin päättänyt peruskoulun, kymppiluokan, lukion tai ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen, haet ensisijaisesti yhteishaussa. Jos jäät Yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. Jatkuvassa haussa voit hakea myös silloin kun haluat hakea opiskelemaan, eikä ole Yhteishakuaika.

Peruskoululaiset ja ylioppilaat

Soveltuvuuskokeessa on erityisjärjestely.

Valtioneuvosto suosittaa, että järjestettäessä pääsy- ja soveltuvuuskokeita, kiinnitetään erityistä huomiota koronavirustartuntojen leviämisen estämiseen. Tämän takia Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa, kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla Pohjois-Savon opistossa soveltuvuuskoe toteutetaan erityisjärjestelyin.

Hakija osallistuu puhelinhaastatteluun 6.-14.5.2020 välisenä aikana. Kun saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, ilmoita ohjeen mukaan osallistumisestasi kokeeseen. Opettaja lähettää sinulle sähköpostissa puhelinhaastatteluajan.

Haastattelu tehdään ensisijaisesti WhatsApp videopuheluna. Haastatteluaika on enintään 25 min. Ennen puhelua opettaja lähettää hakijalle muistutuksen WhatsApp- tai tekstiviestinä.

Soveltuvuuskokeessa arvioitavat osa-alueet: valmius alalla opiskeluun ja työskentelyyn, sosiaalisuus, itsensä ilmaiseminen, kouluttautumismotivaatio, voimavarat ja toimintakyky.

Soveltuvuuskokeen pistemäärä on 0-10 pistettä. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki yhteishaussa hakeneet hakijat.

Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen tai on saanut 0 valintapistettä. Ilmoittautuminen opisto@psko.fiKatso video: Haku koulutukseen

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä hän ei terveystilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.

Linkki terveydentilavaatimuksiin

Opiskelijaksi pyrkivän (ja opiskelijan) tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Tämä koskee myös huumausainetestiä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Hakijan valinta koulutukseen harkitaan tapauskohtaisesti.

Alaikäisten turvallisuuden varmistamiseksi opiskelijoiden on toimitettava rikostaustaote ensimmäisenä syksynä ja jatkossa vain perustellusta syystä.


AjankohtaistA

UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJA

Haemme opettajaa aikuisten perusopetukseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021

Tulet olemaan osa innostunutta maahanmuuttajaopetuksen tiimiämme ja opetat matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden lisäksi joustavasti oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan myös muita perusopetuksen oppiaineita aikuisten perusopetuksessa opiskeleville maahanmuuttajille. Olet osana tiimiä vastuussa aikuisten perusopetuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Opetusta voi olla myös ammatillisessa koulutuksessa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osassa.

Edellytämme sinulta opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 ja 1150/2017 mukaisesti. Katsomme eduksi monipuolisen opetus- ja ohjauskokemuksen, kokemuksen S2–opetuksesta ja/tai erityisopetuksesta sekä hyvät verkkopedagogiset taidot.

Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan työehtosopimuksen mukaista kokonaistyöaikaa. Tehtävä on määräaikainen.

Pohjois-Savon Opisto on sitoutumaton kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja vapaan sivistystyön koulutuksia. Opistollamme toimii myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus.

Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse jaana.kuukasjarvi@psko.fi


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja