Ajankohtaista

 Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat!

Aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5.

Kesällä 2018 otettiin käyttöön valtakunnallisesti AMIS-palaute, joka tulee jatkossa osaltaan vaikuttamaan koulutuksenjärjestäjän saamaan rahoitukseen. Aloitus- ja päättövaiheen opiskelijapalautteen keräämisessä Pohjois-Savon opistossa siirryttiinkin käyttämään ainoastaan Amis-palautteita.

Pohjois-Savon opistossa aloituskyselyn vastausprosentti aikavälillä 1.7.-31.12.2018 tehdyssä kyselyssä oli 96%. Aloituskyselyn kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli Pohjois-Savon opistolle 4,5 valtakunnallisen keskiarvon ollessa 4,2. Kysymykseen ”Suosittelisitko oppilaitosta?” Pohjois-Savon opistossa aloittaneet opiskelijat antoivat asteikolla 0-10 arvosanaksi 9,09 (valtakunnallisesti vastaava arvio oli 8,48). Pohjois-Savon opistossa tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaneiden päättökyselyn tuloksia ei ole vielä käytettävissä suorittaneiden pienen määrän vuoksi.

Tulokset on käsitelty opiskelijoiden ja opettajien kesken ja niiden perusteella kehittämistavoitteeksi asetettiin:

  • selitetään opiskelijoille ennen kyselyyn vastaamista siinä käytettävien käsitteiden merkitykset (esim. mitä oppisopimus tarkoittaa)
  • selkiytetään opiskelijoille mitkä tutkinnon osat ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia tutkinnon osia
  • kehitetään monipuolisia oppimisympäristöjä kuten itsenäisiä oppimistehtäviä mm. verkko-opetusta hyödyntäen

Kehittämistavoitteiden saavuttamista seurataan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteiden tulokset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä Pohjois-Savon kansanopistoseura ry:n kohdalla Vipusessa. Klikkaa Vipuseen tästä


Ajankohtaista

Kutsujpg etu

Tervetuloa pohjois-savon opiston 125-vuotisjuhlaseminaariin ystävänpäivänä 14.2.2020 klo 13.45-18.00

Tervehdykset ja juhlapuheet

  • Kuopion kaupunki
  • Irja Sokka, Kansanopistoseura
  • Tytti Pantsar, kansanopistoyhdistys

Juhlaseminaariluento

  • dosentti Arto O. Salonen

Tule nauttimaan mielenkiintoisista puheista, live-esityksistä ja Koivukokin maukkaista tarjoiluista.

IImoittaminen viimeistään 7.2.2020
http://www.psko.fi/fin/ilmoittautuminen-125-vuotisjuhlaseminaari

Mahdolliset muistamiset opiskelijoiden luokkaretkitilille:
FI47 5600 0520 2067 83 VIESTI:125V


Digitaidelinjan 7.1.-22.5.2020 haku käynnissä! Ilmoittaudu mukaan

Hae jatkuvassa haussa:

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisää


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja