Ajankohtaista

 Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat!

Aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5.

Kesällä 2018 otettiin käyttöön valtakunnallisesti AMIS-palaute, joka tulee jatkossa osaltaan vaikuttamaan koulutuksenjärjestäjän saamaan rahoitukseen. Aloitus- ja päättövaiheen opiskelijapalautteen keräämisessä Pohjois-Savon opistossa siirryttiinkin käyttämään ainoastaan Amis-palautteita.

Pohjois-Savon opistossa aloituskyselyn vastausprosentti aikavälillä 1.7.-31.12.2018 tehdyssä kyselyssä oli 96%. Aloituskyselyn kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli Pohjois-Savon opistolle 4,5 valtakunnallisen keskiarvon ollessa 4,2. Kysymykseen ”Suosittelisitko oppilaitosta?” Pohjois-Savon opistossa aloittaneet opiskelijat antoivat asteikolla 0-10 arvosanaksi 9,09 (valtakunnallisesti vastaava arvio oli 8,48). Pohjois-Savon opistossa tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaneiden päättökyselyn tuloksia ei ole vielä käytettävissä suorittaneiden pienen määrän vuoksi.

Tulokset on käsitelty opiskelijoiden ja opettajien kesken ja niiden perusteella kehittämistavoitteeksi asetettiin:

  • selitetään opiskelijoille ennen kyselyyn vastaamista siinä käytettävien käsitteiden merkitykset (esim. mitä oppisopimus tarkoittaa)
  • selkiytetään opiskelijoille mitkä tutkinnon osat ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia tutkinnon osia
  • kehitetään monipuolisia oppimisympäristöjä kuten itsenäisiä oppimistehtäviä mm. verkko-opetusta hyödyntäen

Kehittämistavoitteiden saavuttamista seurataan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteiden tulokset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä Pohjois-Savon kansanopistoseura ry:n kohdalla Vipusessa. Klikkaa Vipuseen tästä


AjankohtaistA

UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJA

Haemme opettajaa aikuisten perusopetukseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021

Tulet olemaan osa innostunutta maahanmuuttajaopetuksen tiimiämme ja opetat matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden lisäksi joustavasti oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan myös muita perusopetuksen oppiaineita aikuisten perusopetuksessa opiskeleville maahanmuuttajille. Olet osana tiimiä vastuussa aikuisten perusopetuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Opetusta voi olla myös ammatillisessa koulutuksessa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osassa.

Edellytämme sinulta opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 ja 1150/2017 mukaisesti. Katsomme eduksi monipuolisen opetus- ja ohjauskokemuksen, kokemuksen S2–opetuksesta ja/tai erityisopetuksesta sekä hyvät verkkopedagogiset taidot.

Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan työehtosopimuksen mukaista kokonaistyöaikaa. Tehtävä on määräaikainen.

Pohjois-Savon Opisto on sitoutumaton kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja vapaan sivistystyön koulutuksia. Opistollamme toimii myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus.

Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse jaana.kuukasjarvi@psko.fi


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja