6 kk koulutukset työttömyysetuudella

Kuuden kuukauden koulutukset lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella

Lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella on tarjolla myös kuuden kuukauden perusopintokokonaisuuksia sisustussuunnittelusta, eläinten kouluttamisesta ja digisuunnittelusta.

Aikataulu

24.8.2020-19.2.2021

Haku koulutuksiin alkaa 1.3.2020 opiston nettisivujen sivujen kautta.

Koulutus toteutetaan lukuvuoden mittaisen koulutuksen kanssa samassa ryhmässä. Kuuden kuukauden koulutuksissa opiskellaan kolme ensimmäistä jaksoa, jotka ovat alan perusopintoja. Mahdollisuuksien mukaan opintoja voi jatkaa vielä viimeisen syventävän jakson ajan. Koulutusten opetussuunnitelmaa ja jaksojen sisältöä pääset tarkastelemaan koulutusten omilta sivuilta, jossa näkyy koko lukuvuoden opetussuunnitelma.

Sisustussuunnittelulinja

Eläintenkouluttajalinja

Digisuunnittelulinja

KUSTANNUKSET

Opiskeluajan kustannukset määräytyvät ruokailujen ja asumisen mukaan

Opetus, johon kuuluu lounas 1955€/6kk
Maksu sisältää opetuksen lisäksi lounaan opiston ruokalassa (ma-pe)

Opetus ja täysihoito 2645€/6kk
Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoituksen opiston asuntolassa, aamupalan ja lounaan (ma-pe) sekä päivällisen (ma-to). Asuntolassa tulee noudattaa erikseen määriteltyjä asuntolasääntöjä.

Opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä peritään 85€ ilmoittautumis-maksu. Maksu vähennetään myöhemmin opiskelukustannuksista, muussa tapauksessa maksua ei palauteta.koulutuksen tavoitteet

Koulutukset on suunniteltu tukemaan työllistymistä tai yrittäjyyttä. Linjoilla huomioidaan opiskelijan omat tavoitteet ja tehdään henkilökohtaiset opiskelu- ja jatkosuunnitelmat. Opintojen aikana tutustutaan alan yrittäjyyteen ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua harjoitusyritystoimintaan. Koulutuksissa tärkeänä pidetään myös verkostoitumista muihin alan toimijoihin ja yrityksiin. Ala kohtaisia mm. työllistämistä tai yrittäjyyttä edistäviä tarkempia tietoja voit kysyä vastuuopettajilta.

Digisuunnittelu Olli Punto olli.punto@psko.fi 040 146 0216
Sisustus Anni Savolainen anni.savolainen@psko.fi 040 146 0217
Eläintenkoulutus Minna Sirviö minna.sirvio@psko.fi 040 146 0218

Opetussuunnitelma -Sisustussuunnittelulinja 6kk työttömyysetuudella

Opinnoista tulee ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. Lisätietoa lyhytkestoisista opinnoista työttömyysetuudella.

Haen opiskelemaan 6kk työttömyysetuudella


AjankohtaistA

UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJA

Haemme opettajaa aikuisten perusopetukseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021

Tulet olemaan osa innostunutta maahanmuuttajaopetuksen tiimiämme ja opetat matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden lisäksi joustavasti oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan myös muita perusopetuksen oppiaineita aikuisten perusopetuksessa opiskeleville maahanmuuttajille. Olet osana tiimiä vastuussa aikuisten perusopetuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Opetusta voi olla myös ammatillisessa koulutuksessa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osassa.

Edellytämme sinulta opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 ja 1150/2017 mukaisesti. Katsomme eduksi monipuolisen opetus- ja ohjauskokemuksen, kokemuksen S2–opetuksesta ja/tai erityisopetuksesta sekä hyvät verkkopedagogiset taidot.

Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan työehtosopimuksen mukaista kokonaistyöaikaa. Tehtävä on määräaikainen.

Pohjois-Savon Opisto on sitoutumaton kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja vapaan sivistystyön koulutuksia. Opistollamme toimii myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus.

Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse jaana.kuukasjarvi@psko.fi


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja