Hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Tutkintoa suorittamaan voi hakea kuka tahansa, niin peruskoulun päättänyt ja ylioppilas kuin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut. Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa.

 YHTEISHAKU kevät 2019
 • Peruskoululaiset ja ylioppilaat

JATKUVA HAKU, KÄYNNISSÄ NYT Hakulomake
Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.
Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos: 
 • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
 • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
 • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa
 • olet keskeyttänyt jonkun koulutuksen ja haluat opiskella kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi
Lähetettyäsi hakulomakkeen opettaja ottaa sinun yhteyttä kahden viikon kuluessa.

SOVELTUVUUSKOE tiistaina 14.5.2019 alkaen klo 8.15
Soveltuvuuskoe sisältää ryhmätilanteen ja haastattelun. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan valmiuksia alalla opiskeluun ja työskentelyyn, sosiaalisuutta, itsensä ilmaisemista, aloitteellisuutta, aktiivisuutta sekä kouluttautumismotivaatiota, voimavaroja ja toimintakykyä. Soveltuvuuskokeen pistemäärä on 0-10 pistettä.
 • soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki hakijat
 • jatkuvassa haussa hakeneille ei lähetetä erillistä kutsua
 • opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen
 • paikka: Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio
 • ilmoittautuminen toimistoon
VALINTAPERUSTEET

Jatkuvan haun valintaperusteet
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Tämä arvioidaan soveltuvuuskokeessa. Soveltuvuusarvioinnissa otetaan huomioon myös aiemmin suoritettujen koulutusten todistusarvosanat. Jatkuvassa haussa opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Yhteishaun valintaperusteet
Yhteishaussa käytetään yhteisiä valintaperusteita. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä
 • suoritetutusta perusopetuksen tai eräistä muista opinnoista
 • yleisestä koulumenestyksestä
 • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
 • painotettavista arvosanoista
 • työkokemuksesta sekä
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta

       Lukion oppimäärän suorittaneet saavat pisteitä

 • yleisestä koulumenestyksestä
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta sekä
 • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta

Yhteishaussa hakija voi tulla valituksi hakukohteeseen, vaikka saisi 0 pistettä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta.

Katso video: Haku koulutukseen

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä hän ei terveystilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.

Linkki terveydentilavaatimuksiin

Opiskelijaksi pyrkivän (ja opiskelijan) tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Tämä koskee myös huumausainetestiä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Hakijan valinta koulutukseen harkitaan tapauskohtaisesti.

Alaikäisten turvallisuuden varmistamiseksi opiskelijoiden on toimitettava rikostaustaote ensimmäisenä syksynä ja jatkossa vain perustellusta syystä.


HAUSSA NYT

Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja