Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu heille, jotka ovat ylittäneet oppivelvollisuusiän, mutta joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanojaan.

Aikuisten perusopetus muodostuu alkuvaiheen opetuksesta sekä varsinaisesta aikuisten perusopetuksesta. Opiskelijan opinto-ohjelma rakennetaan sen mukaan, millaisia opintoja opiskelija tarvitsee, jotta hän pääsee opiskelutavoitteeseensa.

Aikuisten perusopetuksen oppimäärän kokonaislaajuus on vähintään 44 kurssia. Kurssin kesto on keskimäärin 28 oppituntia ja lähiopetuksen oppitunnin kesto on 45 minuuttia.

Perusopetus on maksutonta opiskelijalle. Myös asuminen kahden hengen huoneissa ja täysihoito (arkisin aamupala, lounas, päivällinen) ovat maksuttomia.

Aikuisten perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita, siten kuin perusopetuslaissa säädetään.


HAUSSA NYT

Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja